Home / Event / OneCore Integration Solution for Register of Vehicle Records (RPZV) in the Slovak Republic

OneCore Integration Solution for Register of Vehicle Records (RPZV) in the Slovak Republic

Sep
21

Our OneCore solution is compliant with the change in legislation that has been in effect as of 14th March, 2018 – Act No. 106/2018 on vehicles in road transportation as amended. Specifically, this modification relates to the Register of Vehicle Records (RPZV) in the Slovak Republic.

Try out our OneCore solution and see its qualities for yourself.

 


Integrace řešení OneCore na Registr provozních záznamů vozidel RPZV ve Slovenské republice

Naše řešení OneCore splňuje podmínku legislativní změny zákona, který vešel v platnost dne 14.3.2018 – Zákon č.106 / 2018 o provozu vozidel v silničním provozu a o změně některých zákonů. Konkrétně se tato změna týká Registru provozních záznamů vozidel RPZV ve Slovenské republice.

Vyzkoušejte naše řešení OneCore a přesvědčte se o jeho kvalitě.

 

 

Top