Logo PB Finančné služby

Efektivnější podnikání díky Microsoft Dynamics NAV s leasingovým řešením OneCore

Společnost PB Finančné služby a.s. (dále PBFS) působí na slovenském leasingovém trhu již od roku 2001. V současnosti nabízí všechny standardní leasingové služby, ke kterým přibylo také financování krátkodobých pohledávek. V PBFS vznikla potřeba přejít na jedno komplexní řešení a zajistit tak dostupnost veškerých dokumentů, smluv, šablon apod. všem zaměstnancům. Společnost nepoužívala integrovaný informační systém a udržování dokumentů v aktuálních verzích a kontrola správnosti se tak občas stávala velice náročnou činností.


„Doposud měl každý zaměstnanec určité dokumenty u sebe v počítači a ty jsme si mezi sebou předávali. Díky tomu jsme museli vždy kontrolovat, zda máme opravdu nejnovější verzi nebo je vše vyplněno správně.“

Ing. Monika Biskupičová, Vedoucí projektu PBFS


Leasingové řešení OneCore jako součást celého systému Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV společně s oborovým řešením pro oblast leasingu OneCore byl pro PBFS jasnou volbou. OneCore je komplexním řešením pro finanční sektor, které se vztahuje na všechny produkty v odvětví, jako je finanční a operativní leasing, úvěry, pojištění a mnoho dalších. OneCore zajišťuje ve společnosti PB Finančné služby a.s. veškeré procesy, které se dají podle hlavních oblastí rozdělit do následujících skupin třech skupin:

  • Obecné části – práce s daňovými doklady, finanční vypořádání, obligo, penalizace, ručení, nastavení uživatelů, rámce a adresáře.
  • Finanční leasing – tvorba produktů, kalkulace, aktivace, správa a převody smluv, smluvní změny a rekalkulace, řádné a mimořádné a ukončení smluv.
  • Operativní leasing – systém zajišťuje celý životní cyklus smlouvy operativního leasingu, a to od prvotní obchodní kalkulace přes vytvoření smlouvy, kalkulaci služeb, poplatků, sledování servisu, PHM a evidenci bonusů.

Jasně nastavená očekávání jsou základem dobré implementace

Společnost si jasně definovala požadavky, které od implementace nového řešení očekává. Mezi nejdůležitější oblasti v rámci firemních aktivit patří sjednocení dat do jednoho systému a korektní reportování. Díky reportování může totiž společnost jasně vidět výsledky své činnosti a na jejich základě tvořit analýzy, či návrhy dalšího rozvoje. Systém musel být také snadno dostupný, transparentní, mít snadné uživatelské prostředí, zajišťovat evidenci dat a sjednocovat všechny aktivity na jednom místě.

Lepší dostupnost informací – hlavní benefity systému

Implementace Microsoft Dynamics NAV a leasingového řešení OneCore trvala přibližně 6 měsíců. Díky tomuto rozhodnutí získala společnost PBFS větší přehled o obchodech, jednotlivých procesech a jejich stavech – zda jsou aktivní, schválené, ukončené. Kalkulace probíhají na úrovni systému a není nutno již počítat ručně, ale díky zadání správných hodnot vše systém vypočítá automaticky a tím zamezuje chybovosti.

„Ze začátku jsme bojovali s nastavením všech šablon a nahráním aktuálních kontaktů, ve výsledku se ale tato aktivita ukázala jako užitečná. Jednotliví zaměstnanci se tak naučili pracovat se systémem již od základů již ve fázi implementace.“
Ing. Monika Biskupičová, vedoucí projektu PBFS