Unicredit Lleasing logo

Implementace leasingového řešení OneCore a Microsoft Dynamics NAV ve společnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je leasingová společnost, která aktivně působí na slovenském leasingovém trhu od roku 1996 a je součástí finanční skupiny UniCredit. Je jedním z předních hráčů na domácím trhu, stabilně umísťovaným v rámci vrcholných pozic už několik let.


Potřeba nového informačního systému, který nahradí původní, již nepodporované řešení

Původní informační systém u zákazníka představoval technologicky zastaralé řešení bez podpory, na které bylo navázané množství různých malých, úzce specializovaných aplikací. Toto řešení začalo být nepřehledné a stejně tak náročné na údržbu a další rozvoj. U zákazníka vznikla silná potřeba nahradit používaný informační systém moderním progresivním řešením.

Nový systém musel zabezpečit funkcionalitu existujících systémů a zároveň i jednoduchou integraci aplikací, které musely zůstat zachovány. Byla požadována vyšší míra automatizace procesů a přizpůsobení, a také rychlý a bezpečný vývoj nových funkcionalit pro zabezpečení trvalého rozvoje nového systému a jeho podpory. Jako základní vlastnosti byly požadovány škálovatelnost, modulárnost, otevřenost systému a možnost využití standardních komunikačních a integračních nástrojů jako např. webservice.

„Zvažovali jsme několik možností a volba produktů z řady Microsoft Dynamics NAV byla tou správnou. Získali jsme plně integrovaný systém, pokrývající všechny aspekty našeho podnikání. Díky snížení velkého počtu systémů na minimum se naše práce zefektivnila a všechny procesy se staly přehlednějšími.“

Miroslav Kešelák, Director of Business Services CZ&SK, UniCredit Leasing, a.s.

Sjednocení všech původních systémů do jednoho integrovaného řešení

Z definovaných náročných požadavků zákazníka vyšlo vítězně řešení postavené kompletně na technologiích od Microsoftu. Existující řešení pokrývalo veškeré oblasti jako například účetnictví, finanční leasing, mzdy, operativní leasing, pojištění, sběr údajů do centrálního datového skladu apod. Tyto oblasti pokrývalo existující řešení složeno ze 14-ti technologicky rozdílných systémů. Těchto 14 systémů nahradily následující aplikace Microsoft, které tvoří jeden komplexní propojený systém.

Základem celého centralizovaného řešení je informační systém Microsoft Dynamics NAV, který pokrývá všechny popsané podnikové procesy s výjimkou personalistiky a mezd.

Oblast leasingu (finančního a operativního), půjček, úvěrů a ostatních finančních služeb pokrývá mezinárodně certifikované odvětvové řešení OneCore pro Microsoft Dynamics.

Dalším použitým hlavním řešením je Microsoft Dynamics CRM, které v celkové koncepci nahrazuje jednotlivé dříve používané systémy. Microsoft Dynamics CRM je celosvětový systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) a komunikační platforma pro front office.

Microsoft SharePoint nabízí výkonné funkce serveru SharePoint bez souvisejících režijních nákladů na správu infrastruktur vlastními silami. SharePoint je standardizovaný systém řízení dokumentů (DMS), který se dá jednoduše propojit s ostatními produkty z nabídky (Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM a Business Intelligence). Flexibilními možnostmi správy získává společnost stálou kontrolu nad procesy, potřebnými na zajištění souladu s předpisy organizace.