PB Finančné služby a.s. – EN

“Spolupráca so spoločnosťou AXIOM bola na profesionálnej úrovni. Oceňujem flexibilitu spoločnosti, pretože sme v strede projektu menili jeho rozsah pri nezmenenej dĺžke trvania projektu.”