Menu Close

Software pro správu
úvěrů a půjček

Převeďte svou úvěrovou agendu do digitálního věku. Software pro správu úvěrů a půjček vám zajistí automatizaci rutinních úkolů a archivaci důležitých údajů.

Obsah stránky Loan Management

Co je software pro správu úvěrů a půjček (LMS)?

Jedná se o digitální platformu pro správu a automatizaci úvěrových smluv. Pokrývá všechny fáze, od obchodního procesu, přes sjednání půjčky až po její ukončení a vypořádání. Tento proces zahrnuje řadu časově i organizačně náročných úkonů, při kterých vaši zaměstnanci pracují s velkými objemy dat. S pomocí vhodného systému lze úvěrovou agendu přesunout do elektronické podoby a zautomatizovat ji.

V čem vám software pro evidenci úvěrů a půjček pomůže ?

Úspora času i práce

Úspora času i práce

Využití cloudových platforem umožňuje odbourat veškerou manuální práci související s rutinní činností, díky čemuž se můžete soustředit na důležitější úkoly.

Automatizace a hromadné úlohy

Automatizace a hromadné úlohy

Software pro správu úvěrů dokáže částečně nebo plně automatizovat vaše úkony. Jedná se například o automatické účtování, generování faktur, hromadné změny na smlouvách, nastavení parametrů kalkulace apod.

Snížení chybovosti

Snížení chybovosti

Automatické kontroly vám umožní se zbavit chyb způsobených lidským faktorem při manuálním zadávání informací. S úvěrovým softwarem zvládnete zpracovat vyšší objem úvěrů než při manuálním zadávání dat.

Kdo systém pro správu úvěrů využije?

Středně velcí poskytovatelé úvěrů

mohou za pomoci softwaru pro správu úvěrů zvládnout narůstající objem zakázek, který již nelze vyřídit za pomoci starších metod (např. MS Excel nebo papírová dokumentace. Za zmínku stojí i schopnost úvěrových platforem růst s firmou a nepřekážet ji v dalším rozvoji.

Banky a bankovní domy

spravující úvěry významných klientů (jiné bankovní domy, finanční instituce, velké korporace) mohou s vhodným řešením svým klientům nabídnout maximální bezpečí a efektivnější vyřizování úvěrů. Využijí i nástroje pro reporting a analýzu profitability jednotlivých zakázek. 

Malé podniky a startupy

využijí funkce úvěrových řešení k nastartování svého byznysu a úspoře nákladů skrze snížení nároků na administrativu a počet zaměstnanců.

Jak vybrat software pro správu úvěrů a půjček?

Na trhu je dostupná celá řada softwarů určených pro úvěrové společnosti. Při výběru vhodného řešení byste se proto měli soustředit především na základní vlastnosti, které by měl každý kvalitní software pro správu úvěrů nabízet.
Jedná se například o následující:

Dostupnost

Dostupnost

Nejlepším kompromisem jsou cloudové platformy. Ne každá úvěrová instituce si může dovolit vlastní infrastrukturu s dostatečnou škálovatelností. 

Bezpečnost

Bezpečnost

Stejně jako jiné finanční softwary, i ty úvěrové pracují s vysoce citlivými údaji. Nejvyšší úroveň zabezpečení dat je proto zcela nezbytná.

Centrální databáze

Centrální databáze

Uložení všech zákaznických dat na jednom místě výrazně usnadní a zrychlí vaši práci.

Podpora různých typů půjček a úvěrů

Podpora různých typů půjček a úvěrů

Čím více typů úvěrů nabídnete, od mikropůjček přes spotřebitelské úvěry až po komerční úvěry, tím více zákazníků se rozhodne využít vaše služby.

Automatizace a hromadné úlohy

Automatizace a hromadné úlohy

Přenechání rutinních procesů systému vám uvolní kapacity a zároveň zabraňuje chybám způsobeným lidským faktorem.

Dostatek analytických nástrojů

Dostatek analytických nástrojů

Čím pokročilejší nástroje pro datovou analýzu může dané řešení nabídnout, tím účinněji dokážete zlepšovat své služby a reagovat na trendy.

Jaké jsou klíčové vlastnosti softwaru OneCore Loans App pro správu úvěrů?

Hlavní funkce úvěrového softwaru OneCore Loans App

  1. Vznik a kalkulace úvěru: vyhledání platební historie a solventnosti daného klienta, analýza žádosti o úvěr a tvorba kalkulace na míru dle požadavků klienta

  2. Monitoring úvěru: sledování parametrů úvěrů (datum splatnosti, změna úrokové sazby a jistiny v průběhu smlouvy, předčasné ukončení aj.), kalkulace poplatků, napojení na banku pro příjem plateb

  3. Splácení závazků: notifikace upozorňující na splatnost a překročení smluvních termínů, nastavení poplatků za neplacení, přehledy platební historie

  4. Reporting: sledování cashflow, individuální i hromadné reporty o klientech, analýza ziskovosti zakázek, vizualizace vývoje společnosti a její budoucnosti

 

Kompletní správa životního cyklu úvěru


OneCore Loans App nabízí pokrytí celé agendy správy úvěrů jednou aplikací včetně evidence všech úvěrových dokumentů. Nemusíte tak přepínat mezi více programy či tabulkami v MS Excel.

Rychlé vytvoření kalkulace pomocí průvodce a předdefinovaných nastavení


S intuitivními průvodci vytváříte kalkulace jen ve 4 krocích. Alternativně můžete vybírat z předdefinovaných šablon s automatickým vyplněním údajů (délka úvěru, úrok, poplatky aj.).

Různé modely výpočtu –⁠ úrok, anuita, alikvotní výpočet, denní úročení


Aplikace pokrývá více modelů kalkulace úvěrů, což umožňuje správu úvěrů s anuitním či úrokovým modelem, případně úvěrů zahrnujících denní úročení nebo alikvotní výpočet.

Jednoduchý nástroj pro modelování splátkového kalendáře


V aplikaci lze snadno simulovat požadavky klienta a vytvořit mu kalkulaci na míru. U aktivních půjček tak můžete klientovi vyhovět i za pochodu.

Optimalizace pro mobilní zařízení umožňující přístup odkudkoliv


OneCore Loans App nejste omezeni na svou kancelář a můžete se svými daty pracovat odkudkoliv na světě. Stačí pouze internetové připojení a vhodné mobilní zařízení.

Podpora legislativy a mezinárodních účetních standardů


Pravidelné aktualizace zajišťují soulad s mezinárodními standardy. Naši partneři pak dbají na splnění lokálních nároků na legislativu či financování.

Jaké výhody úvěrový software OneCore Loans App přináší?

sloučení všech dat a nástrojů pro správu úvěrů do jednoho rozhraní

snadná každodenní obsluha díky přehledným průvodcům a hromadným operacím

přehledný reporting s online daty

široké možnosti zákaznických úprav v souladu s potřebami a specifiky vašeho podniku

jistota souladu s aktuální legislativou a zabezpečení dat

maximální uživatelská přívětivost díky modernímu designu

Jak OneCore Loans App ušetří váš čas

70 %

automatizovaných procesů, o které se již nemusíte starat

60%

úspora času díky hromadným změnám v portfoliu smluv

100%

pokrytí vašich potřeb díky naší odborné znalosti finančních služeb

Často kladené otázky k systému pro správu úvěrů

Co je systém pro správu úvěrů?

Jedná se o program nabízející širokou škálu funkcí pokrývajících všechny aspekty poskytování úvěrů. Uživatelé systému tak mohou v rámci jednoho řešení obsloužit celý životní cyklus úvěru, od jeho sjednání až po jeho uzavření. Software může běžet jak ve formě on-premise nebo jako cloudová služba.

V čem jsou největší přínosy úvěrových řešení?

Loans Management Software umožňuje uživatelům dosáhnout výrazné úspory času automatizací rutinních procesů, jejich zpřehledněním a eliminací ručního zadávání údajů. 

Jak software pro správu úvěrů a půjček vybrat?

Při výběru vhodného úvěrového programu je nutné především znát specifika a potřeby vaší firmy. Podle nich určíte, na které funkce je třeba při výběru klást důraz, a které jsou naopak zbytné.

Podle čeho kvalitní platformu poznám?

Klíčovými vlastnostmi jsou dostupnost, bezpečnost a schopnost pokrýt různé formy úvěrů. Kromě nich by dobré řešení mělo být schopné nabídnout i nástroje pro ověření solventnosti klientů, centrální databázi pro ukládání dat a výběr analytických nástrojů pro zlepšování služeb do budoucna.

Vyplatí se spíše on-premise nebo cloud?

Obě možnosti mají svá pro i proti, a konečný výběr závisí především na možnostech firmy. Menším institucím, pro které by vlastní síťová infrastruktura byla příliš nákladná, dobře poslouží předplacené webové aplikace využívající cloud. Zbavují vás starostí o IT infrastrukturu. 

Oproti tomu on-premise infrastruktura dává provozovateli větší jistotu (vše je „pod střechou“) a nezávislost na dodavatelích, avšak za cenu vyšších nákladů a náročné implementace.

Jaké má software pro správu půjček a úvěrů základní funkce?

Hlavním účelem softwaru je pokrýt základní oblasti agendy úvěrů a půjček. Sem patří zejména nástroje a funkce pro správu vzniku úvěru, související úvěrové služby, sledování splácení závazků a nástroje pro přehledný reporting. Během několika vteřin tak systém zvládne provést úkony, které by jinak zabraly hodiny práce. 

Pro koho je software pro správu úvěrů určený?

Moderní úvěrové platformy jsou plně škálovatelné a poslouží tak stejně dobře začínajícím podnikům a startupům jako velkým leasingovým korporacím. Nabízí základní nástroje pro všechny fáze životního cyklu úvěrů. Všechny společnosti ocení širokou nabídku doplňujících funkcí a možnosti integrace softwaru do stávajících řešení (např. účetní programy, CRM či komplexní ERP řešení).

Kolik času zabere implementace úvěrového systému?

Instalace a nastavení systému se pohybuje v řádu hodin, implementace na míru upravených funkcí pak může zabrat 5–30 dní. Přesná délka se odvíjí od požadavků zákazníka, míře využití standardních funkcí systému a aktuální verze řešení, kterou daná firma využívá.

Chcete se s námi poradit o výběru systému?
Napište nám!

Adam Hermann

Obchodní manažer

sales.api@seyfor.com
+420 577 113 111

 

Seyfor, a.s.
Divize OneCore
Pod Vrškem 5360
760 01 Zlín
Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor