Menu Close

Správa leasingových smluv

Sjednoťte svou leasingovou agendu do jednoho moderního cloudového řešení pod hlavičkou OneCore. Řešení pokrývá a automatizuje veškeré leasingové procesy a díky analytickým nástrojům umožňuje efektivní rozhodování.

Obsah stránky

Co je software pro správu leasingových smluv?

Jde o platformu navrženou pro zpracování a archivaci důležitých dat o leasingových smlouvách a pronajatém majetku. V rámci jednoho řešení můžete pracovat s:

  • finančním leasingem,
  • operativním leasingem,
  • leasingem majetku a vozidel,
  • úvěry,
  • spotřebitelskými půjčkami.

Leasingový software také slouží pro shromažďování souvisejících legislativních informací a umožňuje automatizaci rutinních a časově náročných účetních úkonů. Díky tomu můžete nejen sjednotit informace o celém portfoliu do jednoho systému, ale výrazně snížit administrativní zátěž.

V čem vám software pro správu leasingových smluv pomůže?

Pokrytí různých typů leasingů

Pokrytí různých typů leasingů


V rámci jednoho řešení můžete přehledně spravovat finanční leasing vozidel, strojního vybavení nebo majetku, operativní leasing včetně nabízených služeb jako je servis, tankovací karty, PHM a pojištění atd.

Perfektní přehled o stavu leasingových smluv

Perfektní přehled o stavu leasingových smluv

Nastavíte si vlastní schvalovací workflow, sledujete, v jaké fázi máte jednotlivé leasingové smlouvy a můžete pro každou fázi nastavit obchodní cíle, které budete přehledně měřit a kontrolovat.

Upozornění na důležité termíny

Upozornění na důležité termíny


S LMS již nemusíte důležitá data a události týkající se leasingových i úvěrových smluv svěřovat papíru. Software vás na vše důležité upozorní automaticky.

Integrace s ERP systémy

Integrace s ERP systémy

Spojení ERP a leasingového softwaru vám umožní vytvořit jedno komplexní řešení pokrývající kromě leasingových procesů i ostatní agendy vašeho podniku.

Automatizace

Automatizace

Vhodný software dokáže řadu rutinních činností provádět za vás (např. generování dokladů, sledování termínů, účtování, hromadné změny aj.) a uvolnit tak vašim zaměstnancům kapacity pro více prioritní úkony.

Snížení chybovosti

Snížení chybovosti

S Leasing Management systémem se zbavíte papírových dokumentů a ručního vyplňování, což kromě úspory času a práce přináší i odstranění rizika chyb při manuálním zadávání dat.

Kdo systém pro správu leasingových smluv využije?

Firmy specializující se na financování a pronájem aut, strojů a elektroniky.

Velké leasingové společnosti se širokou nabídkou přidaných služeb.

Jak vybrat software pro správu leasingových smluv?

Na trhu lze nalézt širokou škálu leasingových řešení od různých dodavatelů. Jednotlivé platformy se mezi sebou liší především rozsahem funkcí a nástrojů pro automatizaci, všechny ale sdílí určité základní vlastnosti. Právě na ty byste se měli při výběru vhodného řešení zaměřit.

Pokrytí všech potřebných druhů financování

Pokrytí všech potřebných druhů financování

Vhodné řešení by mělo nabízet nástroje a funkce pro práci s různými druhy leasingových smluv a financování.

Integrace s účetními systémy

Integrace s účetními systémy

Schopnost systému komunikovat s již existujícími účetními platformami a sdílet s nimi data.

Soulad s legislativou a standardy

Soulad s legislativou a standardy

Vhodný leasingový software by měl poskytovat pravidelné legislativní aktualizace, pružně reagovat na změny v zákonech a garantovat tak uživateli, že pracuje v souladu s aktuální legislativou v dané zemi.

Automatizace rutinních procesů

Automatizace rutinních procesů

Řešení pro správu leasingových smluv umožňují automatizovat řadu rutinních a časově náročných činností (např. fakturaci, ukončování smluv, finanční vyúčtování apod.).

Datová bezpečnost

Datová bezpečnost

Poskytovatelé financování pracují s velkým objemem citlivých dat a jimi používaný software by proto měl nabízet maximální míru bezpečnosti v souladu s relevantními mezinárodními standardy a GDPR.

Notifikace a upozornění

Notifikace a upozornění

Vhodný leasingový software sleduje důležité události a termíny (splatnost splátek, blížící se konec leasingové smlouvy, změna / ukončení smlouvy apod.) a automaticky rozesílá notifikace.

Nástroje pro účetnictví

Nástroje pro účetnictví

Vhodný systém zahrnuje i účetní funkce, které sledují platby či fakturaci, a rovněž poskytuje jistotu práce v souladu se standardy FASB a IASB.

Klíčové vlastnosti leasingového řešení OneCore

Sjednocení všech leasingových procesů do jedné aplikace

OneCore poskytuje hlavní nástroje pro správu všech fází životního cyklu leasingových smluv, pokrývá nabídku doplňujících služeb pro operativní leasing a možnost integrovat leasingový software do již existujícího ekosystému (účetní programy, CRM, ERP systém apod.).

Rychlé vytvoření leasingové kalkulace pomocí průvodce

S intuitivním průvodcem kalkulacemi vytvoříte novou leasingovou smlouvu v několika rychlých krocích.

Správa dodatečných leasingových služeb

V rámci OneCore můžete také spravovat a nastavovat jakékoliv návazné služby související s operativním leasingem - pojistné produkty, tankovací karty, funding, servis, pojistné události, bonusy a další.

Online integrace s účetními a bankovními systémy

Systém je plně integrován s účetnictvím a on-line propojen s bankou, což výrazně usnadňuje párování plateb a celkovou fakturaci.

Jednoduchý nástroj pro modelování splátkového kalendáře na míru zákazníkovi

V aplikaci lze snadno simulovat požadavky klienta a vytvořit mu kalkulaci na míru včetně nepravidelných splátek. U aktivních leasingových smluv můžete klientům pomoci a smlouvu předčasně ukončit nebo naopak prodloužit.

Optimalizace pro mobilní zařízení umožňující přístup odkudkoliv

S OneCore nejste omezeni na svou kancelář a můžete se svými daty pracovat odkudkoliv na světě. Stačí pouze internetové připojení a vhodné mobilní zařízení.

Podpora legislativy a mezinárodních účetních standardů

Pravidelné aktualizace zajišťují soulad s mezinárodními standardy. Microsoft nebo naši partneři v jednotlivých zemích dbají na splnění lokálních nároků na legislativu či financování.

Nástroje pro export a integraci datových reportů s Microsoft Office 365

Veškerá data lze exportovat/importovat ve standardních formátech. OneCore lze navíc propojit i s dalšími nástroji od Microsoft, například Power BI, Dynamics 365 for Sales atd.

Jaké výhody leasingový software OneCore přináší?

sloučení všech nástrojů pro správu finančního a operativního leasingu do jednoho systému

snadná každodenní obsluha díky přehledným průvodcům a hromadným operacím

přehledný reporting s online daty

jistota souladu s aktuální legislativou a zabezpečení dat

automatické úlohy, které usnadní život uživatelům

maximální uživatelská přívětivost díky modernímu designu

Často kladené otázky o Leasing Management systému

Co je software pro správu leasingů?

Software pro správu leasingů umožňuje elektronizaci a z větší části i automatizaci leasingové agendy. Tyto platformy nabízejí širokou paletu nástrojů a funkcí umožňujících nejen efektivní správu leasingů, ale i pokrytí všech legislativních procesů a analýzu získaných dat pro zlepšování dalších služeb.

Jak se od sebe liší operativní a finanční leasing?

Operativní a finanční leasing se liší ve způsobu úpravy vlastnických práv po ukončení leasingu. Pokud daný předmět (automobil, majetek aj.) po konci smlouvy zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti, mluvíme o operativním leasingu. Pokud naopak daná věc přechází do majetku klienta, jde o leasing finanční.

V čem jsou největší přínosy leasingového softwaru?

Skrze automatizaci a sjednocení všech důležitých agend do jednoho rozhraní umožňuje Leasing Management Software zrychlit a zefektivnit vaši práci s klienty.

Podle čeho poznám kvalitní software pro správu leasingů?

Ačkoliv přesný výběr závisí primárně na specifikách vašeho podniku, v obecné rovině doporučujeme zaměřit se na základní vlastnosti daného řešení. Mezi ty patří zejména soulad s aktuální legislativou, dostatečná nabídka funkcí a nástrojů pokrývajících leasingovou agendu, možnost propojení s vaším účetním systémem, co nejvyšší datová bezpečnost.

Je vhodnější on-premise nebo cloudové řešení?

On-premise řešení je umístění software ve vašem vlastním prostředí, infrastruktuře a serverech. To klade velké nároky na provoz, údržbu a představuje vysokou počáteční investici. Cloudové řešení přesouvá celý leasingový software do formy webové služby provozované u Microsoftu. Uživatelům díky tomu odpadá nutnost vlastnit vlastní infrastrukturu a s tím spojené náklady.

Pro koho je software pro správu leasingů určený?

Leasingový software je obvykle plně škálovatelný a umí se přizpůsobit velikosti podniku. Mohou je tak využívat jak menší poskytovatelé finančního či operativního leasingu, tak i velké korporace a leasingové banky.

Chcete se s námi poradit o výběru systému?
Napište nám!

Adam Hermann

Obchodní manažer

sales.api@seyfor.com
+420 577 113 111

 

Seyfor, a.s.
Divize OneCore
Pod Vrškem 5360
760 01 Zlín
Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor