Menu Zatvori

Pitate se kako ubrzati
cijeli postupak upravljanja zajmom?

Čini se poznatim?

  • Nedostaju vam ažurirane informacije za donošenje odluka.
  • Podaci o ugovorima klijenata unose se u nekoliko korporativnih sustava koji se bave različitim agendama životnog ciklusa ugovora o leasingu.
  • Održavanje dokaza o točnim podacima u više sustava je naporno i iscrpljujuće.
  • Priprema pojedinačnih ugovora je dugotrajna jer se podaci moraju provjeriti u više sustava. 

Imamo rješenje za vas:

Sve funkcionalnosti potrebne za upravljanje cijelim životnim ciklusom ugovora o kreditu spojene su u jednu modernu aplikaciju.

Svaki ugovor o kreditu ima svoj status u kojemu možete vidjeti trenutno stanje i daljnje korake.

Sustav komunicira s aplikacijama Office 365 ili Dynamics 365, tako da sve podatke možete jednostavno izvesti u MS Excel.

OneCore Loans App pretvara vašu kreditnu agendu u digitalno doba.

Rješenje pokriva sve faze kredita, od obračuna, preko sklapanja kredita do njegovog raskida i podmirenja.

  • Stvoreno za kreditne institucije, kreditne agente i davatelje financijskog leasinga
  • Izravna veza na bazu podataka kupaca, računovodstveni modul i bankovni račun
  • Sposobnost rada sa raznim vrstama kredita, kamata, anuiteta i alikvotnih obračuna 

OneCore Loans App pretvara vašu kreditnu agendu u digitalno doba.

Rješenje pokriva sve faze kredita, od obračuna, preko sklapanja kredita do njegovog raskida i podmirenja.

  • Stvoreno za kreditne institucije, kreditne agente i davatelje financijskog leasinga
  • Izravna veza na bazu podataka kupaca, računovodstveni modul i bankovni račun
  • Sposobnost rada sa raznim vrstama kredita, kamata, anuiteta i alikvotnih obračuna 

Isprobajte besplatno u 60 dana

Prednosti softvera OneCore Loans App

Elektronička komunikacija

Elektronička komunikacija

Svi dokumenti povezani sa klijentom mogu se izravno poslati e-poštom u Excelu, Wordu ili PDF-u. OneCore Loans App podržava povezivanje s alatom za elektronički potpis ili mrežnom bibliotekom dokumenata.

Smanjenje stope pogrešaka

Smanjenje stope pogrešaka

Automatske provjere omogućuju vam da se riješite pogrešaka uzrokovanih ljudskim faktorom prilikom ručnog unosa podataka.

Pokrivenost svih vrsta kredita

Pokrivenost svih vrsta kredita

U jednom sustavu možete upravljati kamatnim i anuitetnim modelom kredita, možete koristiti dnevnu kamatu, izračun alikvota i upravljati promjenama na ugovoru tijekom aktivnog statusa.

Visoko preporučuju naši klijenti diljem svijeta

IMH
CAT
Leasin Poduzeća
Pokretanje

Pretvorite svoju kreditnu agendu u digitalno doba

Sustav OneCore.com donosi vam seyfor