header.menu.label header.menu.close

Zanima vas, kako pospešiti
celoten postopek upravljanja posojil?

Se vam zdi znano? 
 

  • Pri odločanju pogrešate najnovejše informacije.
  • Informacije o strankini pogodbi se vnašajo v več korporativnih sistemov, ki obravnavajo različne agende življenjskega cikla zakupne pogodbe.
  • Vzdrževanje dokazil o pravilnih podatkih v več sistemih je naporno in izčrpavajoče.
  • Priprava posameznih pogodb je zamudna, saj je treba podatke preveriti v več sistemih.

Za vas imamo rešitev:

Vse funkcionalnosti, potrebne za upravljanje celotnega življenjskega cikla posojilnih pogodb, so združene v eni sodobni aplikaciji.

Vsaka posojilna pogodba ima svoj status, glede na katerega lahko sporočite trenutno stanje in naslednje korake.

Sistem komunicira z aplikacijami Office 365 ali Dynamics 365, zato lahko vse podatke preprosto izvozite v MS Excel.

Aplikacija OneCore Loans App preoblikuje vaš kreditni program v digitalno dobo.

Rešitev pokriva vse faze kreditiranja, od izračuna, prek sklenitve kredita do njegovega prenehanja in poravnave.  

  • Ustvarjena za kreditne institucije, posojilne posrednike in finančne lizingodajalce.
  • Neposredna povezava s podatkovno bazo strank, računovodskim modulom in bančnim računom
  • Možnost dela z različnimi vrstami posojil, obrestmi, anuitetami in alikvotnim izračunom

Aplikacija OneCore Loans App preoblikuje vaš kreditni program v digitalno dobo.

Rešitev pokriva vse faze kreditiranja, od izračuna, prek sklenitve kredita do njegovega prenehanja in poravnave.  

  • Ustvarjena za kreditne institucije, posojilne posrednike in finančne lizingodajalce.
  • Neposredna povezava s podatkovno bazo strank, računovodskim modulom in bančnim računom
  • Možnost dela z različnimi vrstami posojil, obrestmi, anuitetami in alikvotnim izračunom

Začnite brezplačno za 30 dni

Prednosti programske opreme OneCore Loans App

Elektronska komunikacija

Elektronska komunikacija

Vse dokumente, povezane s stranko, lahko neposredno pošljete po elektronski pošti v programih Excel, Word ali PDF. Aplikacija OneCore Loans App podpira povezavo z orodjem za elektronski podpis ali spletno knjižnico dokumentov.

Zmanjšanje stopnje napak

Zmanjšanje stopnje napak

S samodejnimi preverjanji se lahko znebite napak, ki jih povzroči človeški dejavnik pri ročnem vnosu podatkov. 

Pokritost vseh vrst posojil

Pokritost vseh vrst posojil

V enem sistemu lahko obdelujete obrestni in anuitetni model posojila, uporabljate lahko dnevne obresti, izračun alikvotnih delov in upravljate spremembe na pogodbi med aktivnim stanjem. 

Preoblikujte svojo kreditno agendo v digitalno dobo

System OneCore.com is brought to you by Seyfor