header.menu.label header.menu.close

Želite poenostaviti delo sodelavcev
ki ročno opravljajo ponavljajoče se naloge?

Se vam zdi znano? 
 

  • Več delavcev ročno vnaša ponavljajoča se opravila, zato je stopnja napak visoka, popravljanje pa zahteva še več časa.
  • Obdelava pomembnih agend stane ogromno človeškega truda ali pa ni obdelana pravočasno, zato vodstvo ne more poročati o dejanskih podatkih.
  • Za vhodne dokumente ni jasnega delovnega postopka odobritve.
  • Obdelava prejetih dokumentov traja predolgo in ni brez napak. 

Za vas imamo rešitev:

Množična opravila zagotavljajo učinkovito obdelavo potrebnih dejavnosti, roboti pa lahko izvajajo časovno zahtevne operacije.

Samodejni pregledi prihranijo čas in vas opozorijo na pomembne informacije v sistemu ter na neskladja v podatkih

S pomočjo čarovnikov boste zmanjšali stopnjo napak. Iz skeniranih papirnih dokumentov lahko preberemo podatke, ki jih neposredno uvozimo v aplikacijo.

Z aplikacijo OneCore Loans App se vaša kreditna agenda prestavi v digitalno dobo.

Rešitev pokriva vse faze kreditiranja, od izračuna, prek sklenitve kredita do njegovega prenehanja in poravnave. 

  • Ustvarjeno za kreditne institucije, kreditne posrednike in finančne lizingodajalce.
  • Neposredna povezava s podatkovno bazo strank, računovodskim modulom in bančnim računom
  • Možnost dela z različnimi vrstami posojil, obrestmi, anuitetami in alikvotnim izračunom

Z aplikacijo OneCore Loans App se vaša kreditna agenda prestavi v digitalno dobo.

Rešitev pokriva vse faze kreditiranja, od izračuna, prek sklenitve kredita do njegovega prenehanja in poravnave. 

  • Ustvarjeno za kreditne institucije, kreditne posrednike in finančne lizingodajalce.
  • Neposredna povezava s podatkovno bazo strank, računovodskim modulom in bančnim računom
  • Možnost dela z različnimi vrstami posojil, obrestmi, anuitetami in alikvotnim izračunom

Začnite brezplačno za 30 dni

Prednosti programske opreme OneCore Loans App

Elektronska komunikacija

Elektronska komunikacija

Vse dokumente, povezane s stranko, lahko neposredno pošljete po elektronski pošti v programih Excel, Word ali PDF. Aplikacija OneCore Loans App podpira povezavo z orodjem za elektronski podpis ali spletno knjižnico dokumentov.

Pokritost vseh vrst posojil

Pokritost vseh vrst posojil

V enem sistemu lahko upravljate obrestni in anuitetni model posojila, uporabljate lahko dnevne obresti, izračun alikvotnih delov in upravljate spremembe na pogodbi med aktivnim statusom. 

Avtomatizacija

Avtomatizacija

S prenosom rutinskih postopkov na sistem se sprostijo zmogljivosti. Programska oprema za posojila ponuja veliko množičnih operacij za spremembe pogodb

Zelo priporočljivo za naše stranke po vsem svetu

IMH
CAT
Business Lease
Propell

Preoblikujte svoj kreditni program v digitalno dobo

System OneCore.com is brought to you by Seyfor