header.menu.label header.menu.close

Družba UniCredit Leasing je izpolnila revizijske pogoje za uporabo sistema EPR

ob hkratnem pospeševanju samodejnega procesa izvajanja nalog

94 %

z 2 dnů na 3 hodiny zkrácená doba výpočtu platebního indexu

60 %

pospešitev celotnega procesa

4–6

hod. teď trvá účtování splátek místo původních desítek hodin

"Nova funkcionalna orodja sistema varčujejo naše finančne in človeške vire, pomemben bonus pa je tudi nova raven uporabniškega udobja."

"Sistem Navision smo uporabljali deset let in bili z njim popolnoma zadovoljni. Sčasoma pa je naša različica sistema ERP prenehala izpolnjevati merila za delovanje in znašli smo se pred težko nalogo izpolnjevanja strogih revizijskih pogojev. Pred tem smo s podjetjem Seyfor uspešno izvedli več projektov IT, zato je bilo več kot naravno, da smo se obrnili na njegove strokovnjake. Kar se je na prvi pogled zdelo kot nadgradnja sistema, ki so jo zahtevale okoliščine, je na koncu prineslo nepričakovane izboljšave funkcionalnosti."

Družba UniCredit Leasing CZ že vrsto let uporablja Microsoft Dynamics NAV 2009 za upravljanje svojih procesov.  Kljub temu se je po nekaj letih, ko so se procesi podjetja razvijali, izkazalo, da ta rešitev ne izpolnjuje več vseh potrebnih meril na področju samodejno sproženih nalog, hitrosti obdelave in tehnološkega napredka. Hkrati se je podjetje soočalo z akutno težavo pri izpolnjevanju revizijskih pogojev za uporabo podprtega sistema ERP. Zato se je obrnilo na podjetje Seyfor s prošnjo za pomoč pri posodobitvi celotnega jedra sistema.

Potek izvajanja

Družba UniCredit Leasing CZ je s podjetjem Solitea začela sodelovati leta 2012. Rezultat je bila izvedba več deset projektov IT, med katerimi je obema podjetjema uspelo vzpostaviti resnično nadstandardni odnos, in to kljub dejstvu, da je projekt v začetnih fazah naletel na več resnih ovir.

Začetni cilj je bil izvesti uporabniški vmesnik v brskalniku WebClient in implementirati sistem Microsoft Dynamics NAV 2018. Po dveh letih dela pa je bila sprejeta odločitev, da se prvotni sistem nadgradi z novejšo različico Microsoft Dynamics 365 Business Central April 19 on-premises (različica 14), dopolnjeno z industrijsko rešitvijo za lizing podjetja OneCore. Zaradi tega je bilo dogovorjeno, da se rok izvedbe premakne naprej ter da se povečajo proračun in notranje zmogljivosti.

Rezultat

Presegel je vsa pričakovanja in v celoti nadomestil vloženi čas. Sistem je razjasnil funkcionalnosti in uredil procese. Čas, potreben za izdajo računov za plačila, se je skrajšal za red velikosti, izračun indeksov plačil je zdaj trajal četrtino časa, predvsem pa so se nočni, dnevni in periodični samodejni izračuni skrajšali za več sto ur. Nove tehnologije so zagotovile sodobno uporabniško okolje, vključno z možnostjo neposrednega dostopa do sistema prek spletnega brskalnika. Nesporna prednost je tudi nativna integracija s sistemi in aplikacijami MS.

Rešitev OneCore

Industrijska rešitev za lizinška podjetja OneCore razširja standardne funkcionalnosti sistema ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (prej Microsoft Dynamics NAV) z vsem, kar potrebuje lizinško podjetje. V podjetju UniCredit Leasing CZ so bili uvedeni naslednji moduli:

  • finančni zakup
  • operativni lizing

Hkrati je bila nadgrajena tudi rešitev CRM.

O podjetju UniCredit Leasing CZ

UniCredit Leasing CZ, a. s., je na češkem trgu lizinga prisoten že od leta 1991. V tem času se je opredelila kot ena največjih lizinških družb ter postala največji in najpomembnejši subjekt na področju nebančnega financiranja na Češkem. S prevzemom močne blagovne znamke UniCredit leta 2007 je poudarilo, da pripada vodilni evropski finančni skupini. Podjetje se osredotoča na financiranje vseh vrst motornih vozil, transportne, kmetijske in medicinske opreme, strojev in tehnologij. Zagotavlja operativni lizing in posreduje pri zavarovanju.

Parjenje donosnostnih komitentov se izvede v nekaj deset minutah.

Parjenje donosnostnih komitentov se izvede v nekaj deset minutah.

Večina nalog se izvaja v sistemu v ozadju.

Večina nalog se izvaja v sistemu v ozadju.

Uporabniki delajo z sodobnim poročanjem orodjem za poročanje.

Uporabniki delajo z sodobnim poročanjem orodjem za poročanje.

Prenesite študijo primera

Družba UniCredit Leasing CZ je izpolnila revizijske pogoje za uporabo sistema EPR, hkrati pa je pospešila samodejni proces izvajanja nalog.

Družba UniCredit Leasing CZ je izpolnila revizijske pogoje za uporabo sistema EPR, hkrati pa je pospešila samodejni proces izvajanja nalog.

System OneCore.com is brought to you by Seyfor