Menu Close

5 věcí, na které se ptát při výběru úvěrového softwaru

  • 25. 11. 2022
  • 4 minuty čtení

Pořízení softwarového řešení pro správu úvěrové agendy je důležitým krokem v životě každého poskytovatele finančních služeb. Je proto nesmírně důležité vědět, na které vlastnosti potenciálních řešení se při výběru zaměřit.  

Potřebujete vlastně nový software?

Než se vůbec pustíte do procesu výběru, je třeba si položit zásadní otázku:

Potřebuji vůbec nový LMS? A pokud ano, proč?

Coby významná investice by totiž mělo být pořízení úvěrového softwaru podloženo konkrétní potřebou a vizí, s čím vším vám má nové řešení pomoci. Potřebujete svým zaměstnancům ulevit od ručního přepisování dokumentů? Chcete urychlit zpracování zakázek? Rádi byste měli přehled v pohledávkách a platbách? Odpovědi na tyto a podobné otázky vám nejen ukážou potřebnost nákupu, ale jsou také důležité i pro vytváření kritérií pro výběr. 

Má vámi vybrané řešení základní funkce?

Nabídka funkcí se může lišit a v závislosti na cílové skupině a konkrétní oblasti finanční legislativy. I přesto ale existuje soubor základních nástrojů, kterými by měl disponovat každý úvěrový software. Mezi ně patří například následující:

  • flexibilní kalkulace úrokových sazeb (denní, týdenní, měsíční, roční) a z nich vyplývajících hodnot (penále, přeplatky, odpisy apod.)
  • účetní a bankovní moduly pro snazší fakturaci a párování plateb,
  • elektronické úložiště důležitých dokumentů s nástroji pro jejich správu (digitální podpisy, export dat, editace v reálném čase, zálohování apod.)
  • online přístup k datům pro obchodníky i zákazníky,
  • CRM modul pro shromažďování a správu zákaznických dat,
  • dedikovaný modul pro uzavírání smluv umožňující rychle vytvářet nabídky a odhady.

Je systém pro správu úvěrů uživatelsky přívětivý?

Přehledné rozhraní, jednoduché ovládání systému a přizpůsobení na různá zařízení (mobil, tablet) jsou v dnešní době nutností.  Z toho důvodu se zajímejte o ovládání každodenních úkonů, přehlednost ovládacích panelů a rychlost, s jakou se uživatelé mohou dostat k potřebným informacím. 

Rovněž je důležitá informace, zda je v ceně dané softwarové platformy i zaškolení uživatelů. To sice teoreticky můžete vyřešit svépomocí, pod dohledem odborníků ale půjde zaškolování výrazně rychleji a umožní uvést systém do ostrého provozu za podstatně kratší dobu. V tomto ohledu mají výhodu programy, jejichž rozhraní a ovládání je podobné řešením využívaným ve vaší společnosti (např. některé úvěrové softwary přejímají ovládání Microsoft Office). Díky tomu se vaši uživatelé nemusí vše učit od začátku. 

Pokrývá řešení lokální specifika?

Finanční legislativa se napříč různými státy liší – v některých případech jen nepatrně, jindy jsou rozdíly velmi výrazné. Kromě samotné litery zákona je pak nutné mít na paměti i rozdílné nuance a zvyklosti týkající se poskytování úvěrů a účtování v jednotlivých zemích.  Z toho důvodu je proto nutné při výběru řešení zohlednit i znalost lokálních specifik na straně dodavatele. V případě mezinárodní klientely se pak zaměřte na systémy s volitelnými lokalizačními rozšířeními, případně sítí lokálních partnerů

Je pro vás výhodnější cloud nebo on-premise?

Důležitým rozhodnutím je i podoba samotného softwaru pro poskytování úvěrů. V současnosti mají zákazníci k dispozici primárně dvě možnosti – on-premise nebo cloudové řešení. V prvním případě využívá systém výpočetní kapacitu vašeho podniku, což vyžaduje pořízení odpovídající IT infrastruktury (tj. servery a jejich technické zázemí). Toto řešení ale vyžaduje jak velkou počáteční investici do infrastruktury, tak i nemalé náklady na údržbu.

Oproti tomu cloudový systém využívá výpočetní kapacity vzdáleného poskytovatele, který vám následně zprostředkovává online přístup na základě předplatného. Zcela se tak vyhnete nutnosti disponovat vlastní IT infrastrukturou a dané řešení můžete používat prakticky ihned po nákupu.  Proto je cloudové řešení teď nejrozšířenější volbou.

Jsou vaši zaměstnanci připravení?

Ať už vyberete jakýkoliv leasingový software, důrazně doporučujeme pro něj nadchnout i vaše zaměstnance. Právě oni totiž budou vámi vybrané řešení denně používat a jako první zjistí, zda byla vaše volba správná. Ještě před implementací daného systému proto vysvětlete zaměstnancům, proč jste si vybrali právě tento software, v čem je jeho největší přidaná hodnota a jak konkrétně vašim lidem ušetří čas a práci. 

Zahrňte do svého výběru i OneCore Loans App

Naše cloudové úvěrové řešení OneCore Loans App vám nabídne nejen vysoký výkon a naprostou spolehlivost, ale také rozsáhlou síť lokálních partnerů a zázemí platformy Microsoft Dynamics 365 Business Central. Více informací naleznete na našich webových stránkách, případně prostřednictvím sociálních profilů nebo našeho blogu. Na něm se dozvíte mnoho zajímavého o naší práci, nejzajímavějších implementacích i přínosech našich řešení. 

 

Doporučené produkty

OneCore Loans App

Software pro správu úvěrů, který zvýší efektivitu vašich procesů

Podobné
články

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor