Skrýt formulář
Menu Zavřít

IFRS 9

18. 9. 2017

Jelikož nás dělí jen několik měsíců od chvíle, kdy vstoupí v platnost IFRS 9, s hrdostí oznamujeme, že je řešení OneCore pro Microsoft Dynamics na IFRS 9 připraveno. IFRS 9 platí pro roční období začínající dne nebo po 1. lednu 2018 s povolenou dřívější aplikací.

IFRS 9 vymezuje, jak by entity měly klasifikovat a měřit finanční aktiva, finanční závazky a některé smluvní poměry při prodeji či nákupu nefinančních položek.

IFRS 9 vyžaduje, aby entity uváděly finanční aktiva nebo závazky ve svých prohlášeních o finanční situaci, když se stanou součástí smluvního ustanovení. Nejprve entita zhodnotí přibližnou přiměřenou tržní hodnotu finančního aktiva nebo závazku, v případě finančního aktiva nebo finančního závazku bez přiměřené tržní hodnoty prostřednictvím zisku nebo ztráty, transakční náklady, které lze přímo přičíst k akvizici nebo emisi finančního aktiva nebo závazku.

Mohlo by vás zajímat