Menu Close

Leasingové a finanční společnosti: TOP 8 VÝZEV a jejich řešení

Pomůžeme vám tyto výzvy zdolat a dosáhnout efektů, jako je zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti a ekonomické úspěšnosti.

Které z výzev rezonují právě ve vaší společnosti?

Důvěřují nám zákazníci po celém světě

IMH
ČSOB
CAT
PB
UniCredit Leasing
Business Lease
Propell
CB FINANCE

1) Jak zjednoduším a zrychlím práci kolegům?

Komunikace a týmová spolupráce jsou nezbytnými podmínkami pro úspěch každé firmy. Pokud váš tým provádí opakující se úlohy ručně, nemůžete se věnovat důležitějším úkolům nebo vašim zákazníkům.

Komunikace a týmová spolupráce jsou nezbytnými podmínkami pro úspěch každé firmy. Pokud váš tým provádí opakující se úlohy ručně, nemůžete se věnovat důležitějším úkolům nebo vašim zákazníkům.

Problém

 • Několik členů týmu zadává opakované úlohy ručně.
 • Chybovost je vysoká.
 • Důležité agendy nejsou zpracovány včas, případně jejich zpracování vás stojí enormní úsilí.
 • Několik členů týmu zadává opakované úlohy ručně.
 • Chybovost je vysoká.
 • Důležité agendy nejsou zpracovány včas, případně jejich zpracování vás stojí enormní úsilí.

Řešení

 • Hromadné úlohy vám zajistí včasné zpracování potřebných činností v rámci systému (např. jako je účtování splátek ve vašem portfoliu).
 • Automatické úlohy ušetří čas nebo upozorní na důležité informace v systému.
 • Pomocí průvodců omezíte chybovost prováděných operací.
 • Roboti za vás mohou provádět aktivity, které vám zaberou spoustu času (např. ukončování smluv).
 • Hromadné úlohy vám zajistí včasné zpracování potřebných činností v rámci systému (např. jako je účtování splátek ve vašem portfoliu).
 • Automatické úlohy ušetří čas nebo upozorní na důležité informace v systému.
 • Pomocí průvodců omezíte chybovost prováděných operací.
 • Roboti za vás mohou provádět aktivity, které vám zaberou spoustu času (např. ukončování smluv).

Výsledek

 • Můžete začít řešit další úkoly, na které jste neměli čas a kapacitu. Můžete věnovat více času zákazníkům.
 • Zrychlí se zpracování běžných agend, které jste doposud prováděli ručně.
 • Sníží se chybovost v rámci jednotlivých operací.
 • Můžete začít řešit další úkoly, na které jste neměli čas a kapacitu. Můžete věnovat více času zákazníkům.
 • Zrychlí se zpracování běžných agend, které jste doposud prováděli ručně.
 • Sníží se chybovost v rámci jednotlivých operací.
Ukázat řešení Skrýt řešení

2) Jak rychle posílat dokumenty v elektronické podobě?

Ruční odesílání dokumentů zákazníkům zdržuje celý proces, způsobuje chybovost, prodlevy v platbách a nespokojenost zákazníků.

Ruční odesílání dokumentů zákazníkům zdržuje celý proces, způsobuje chybovost, prodlevy v platbách a nespokojenost zákazníků.

Problém

 • Nejste schopni vystavovat potřebné dokumenty elektronicky.
 • Zákazník požaduje zasílání faktur elektronicky v co nejkratší době od vystavení faktury nebo od sestavení kalkulace.
 • Nemůžete podepisovat dokumenty v elektronické podobě a tím se celý proces prodlužuje.
 • Nejste schopni vystavovat potřebné dokumenty elektronicky.
 • Zákazník požaduje zasílání faktur elektronicky v co nejkratší době od vystavení faktury nebo od sestavení kalkulace.
 • Nemůžete podepisovat dokumenty v elektronické podobě a tím se celý proces prodlužuje.

Řešení

 • Veškeré dokumenty můžete ze systému OneCore odesílat v elektronické podobě.
 • Hromadná elektronická fakturace v leasingovém systému OneCore umožňuje odesílat faktury zákazníkům emailem.
 • Vystavení a následné odesílání upomínek podle nastavených parametrů se děje okamžitě.
 • Smlouvy můžete elektronicky podepisovat v rámci celého procesu přímo v systému.
 • Veškeré dokumenty můžete ze systému OneCore odesílat v elektronické podobě.
 • Hromadná elektronická fakturace v leasingovém systému OneCore umožňuje odesílat faktury zákazníkům emailem.
 • Vystavení a následné odesílání upomínek podle nastavených parametrů se děje okamžitě.
 • Smlouvy můžete elektronicky podepisovat v rámci celého procesu přímo v systému.

Výsledek

 • Práce vašeho týmu nyní probíhá rychle a bezchybně.
 • Zefektivnil se celý proces od odeslání nabídky až po podpis leasingové smlouvy.
 • Prodleva mezi fyzickým odesláním faktury/kalkulace se snížila prakticky na nulu.
 • Práce vašeho týmu nyní probíhá rychle a bezchybně.
 • Zefektivnil se celý proces od odeslání nabídky až po podpis leasingové smlouvy.
 • Prodleva mezi fyzickým odesláním faktury/kalkulace se snížila prakticky na nulu.
Ukázat řešení Skrýt řešení

„Pozice leasingu Slovenské spořitelny je na slovenském trhu unikátní. “

„Jako jediná banka na Slovensku nabízí leasing jako bankovní produkt, a to bez vstupu nezávislé leasingové společnosti. Původní informační systémy byl zastaralý, bez technické podpory a možnosti rozvoje, bez schopnosti integrovat ho do bankovních systémů. Dostali jsme nový informační systém, který pracuje jednoduše a intuitivně. Získali jsme lepší přehled o obchodování a procesech, přičemž tento systém splnil i požadavky na reporting, který je v bankovním sektoru velmi náročný.“

3) Jak zrychlím proces zpracování leasingové smlouvy?

Pro řízení podniku je potřeba mít k dispozici správné a aktuální informace. A to především v situaci, kdy je vše neustále v pohybu.

Pro řízení podniku je potřeba mít k dispozici správné a aktuální informace. A to především v situaci, kdy je vše neustále v pohybu.

Problém

 • Zadávání informací se zapisuje do několika podnikových systémů, které řeší různé agendy životního cyklu leasingové smlouvy.
 • Udržování evidence správných dat v několika systémech je pracné a vyčerpávající.
 • Příprava jednotlivých smluv je časově náročná, protože se data musí ověřovat v několika systémech.
 • Neexistuje jasné workflow a stavy leasingových smluv.
 • Zadávání informací se zapisuje do několika podnikových systémů, které řeší různé agendy životního cyklu leasingové smlouvy.
 • Udržování evidence správných dat v několika systémech je pracné a vyčerpávající.
 • Příprava jednotlivých smluv je časově náročná, protože se data musí ověřovat v několika systémech.
 • Neexistuje jasné workflow a stavy leasingových smluv.

Řešení

 • Funkcionality potřebné pro řízení celého životního cyklu leasingové smlouvy sloučíte do jedné moderní aplikace OneCore, kterou je možné provozovat v rámci vlastní infrastruktury nebo v Cloudu.
 • Každá smlouva má vlastní stav a detailní stav, dle kterého poznáte, v jakém životním cyklu se nachází.
 • Pomocí stavů můžete definovat vlastní workflow a životní cyklus leasingových smluv.
 • Systém poskytuje nástroje na rychlé zpracování dat, kalkulace, změny smluv ve formě rekalkulací.
 • Systém komunikuje s aplikacemi Office 365 či Dynamics 365, všechna data tedy můžete jednoduše exportovat do aplikace MS Excel.
 • Funkcionality potřebné pro řízení celého životního cyklu leasingové smlouvy sloučíte do jedné moderní aplikace OneCore, kterou je možné provozovat v rámci vlastní infrastruktury nebo v Cloudu.
 • Každá smlouva má vlastní stav a detailní stav, dle kterého poznáte, v jakém životním cyklu se nachází.
 • Pomocí stavů můžete definovat vlastní workflow a životní cyklus leasingových smluv.
 • Systém poskytuje nástroje na rychlé zpracování dat, kalkulace, změny smluv ve formě rekalkulací.
 • Systém komunikuje s aplikacemi Office 365 či Dynamics 365, všechna data tedy můžete jednoduše exportovat do aplikace MS Excel.

Výsledek

 • Všechny informace nyní zadáváte do jednoho komplexního moderního ERP systému OneCore.
 • Aktualizace jakýchkoliv údajů je na jednom místě, což zajišťuje integritu dat (stejná data v účetním modulu a v business modulech).
 • Pracujete s aktuálními informacemi o smlouvách. Díky tomu eliminujete chybná rozhodnutí.
 • Všechny informace nyní zadáváte do jednoho komplexního moderního ERP systému OneCore.
 • Aktualizace jakýchkoliv údajů je na jednom místě, což zajišťuje integritu dat (stejná data v účetním modulu a v business modulech).
 • Pracujete s aktuálními informacemi o smlouvách. Díky tomu eliminujete chybná rozhodnutí.
Ukázat řešení Skrýt řešení

4) Jak rychle zjistím skutečný stav leasingových smluv?

Umíte rychle obsloužit zákazníka a jde všechno podle plánu? Víte, v jakém stavu se nachází nabídky a leasingové smlouvy? Obdržíte platby v požadovaném termínu? To jsou klíčové otázky, na které se dá odpovědět, jen když máte k dispozici skutečný aktuální stav našeho portfolia. Dobrat se všech potřebných informací není bez podpory kvalitního informačního systému jednoduché.

Umíte rychle obsloužit zákazníka a jde všechno podle plánu? Víte, v jakém stavu se nachází nabídky a leasingové smlouvy? Obdržíte platby v požadovaném termínu? To jsou klíčové otázky, na které se dá odpovědět, jen když máte k dispozici skutečný aktuální stav našeho portfolia. Dobrat se všech potřebných informací není bez podpory kvalitního informačního systému jednoduché.

Problém

 • Zjištění aktuálních informací a stavu leasingových smluv je velmi pracné a zabírá spoustu drahocenného času.
 • Bez komplexních informací nedokážete spolehlivě říct, v jakém stavu je nabídka nebo leasingová smlouva. Nevíte, jaká je její výnosnost a jestli zákazník dodržuje smluvní podmínky.
 • Případné problémy řešíte až ve chvíli, kdy už není možné eliminovat jejich negativní dopad. Nemůžete v našich systémech najít potřebná data.
 • Zjištění aktuálních informací a stavu leasingových smluv je velmi pracné a zabírá spoustu drahocenného času.
 • Bez komplexních informací nedokážete spolehlivě říct, v jakém stavu je nabídka nebo leasingová smlouva. Nevíte, jaká je její výnosnost a jestli zákazník dodržuje smluvní podmínky.
 • Případné problémy řešíte až ve chvíli, kdy už není možné eliminovat jejich negativní dopad. Nemůžete v našich systémech najít potřebná data.

Řešení

 • Každá smlouva má svůj reálný, a hlavně aktuální obraz v informačním systému.
 • Již od začátku obchodního procesu vidíte detailní stav každé nabídky, kalkulace a leasingová smlouva má svůj hlavní a detailní stav.
 • Pomocí vazeb v systému OneCore můžete online prohlížet všechny potřebné ukazatele výkonnosti smlouvy, a to včetně vazeb na účetnictví.
 • Nabízíme automatické kontroly a kampaně na končící smlouvy. Veškeré potenciální problémy jsou v informačním systému zvýrazněny, takže je můžete identifikovat dříve, než ve skutečnosti nastanou.
 • Pro každého člena týmu je nastaveno specifické uživatelské prostředí se všemi potřebnými informacemi.
 • Každá smlouva má svůj reálný, a hlavně aktuální obraz v informačním systému.
 • Již od začátku obchodního procesu vidíte detailní stav každé nabídky, kalkulace a leasingová smlouva má svůj hlavní a detailní stav.
 • Pomocí vazeb v systému OneCore můžete online prohlížet všechny potřebné ukazatele výkonnosti smlouvy, a to včetně vazeb na účetnictví.
 • Nabízíme automatické kontroly a kampaně na končící smlouvy. Veškeré potenciální problémy jsou v informačním systému zvýrazněny, takže je můžete identifikovat dříve, než ve skutečnosti nastanou.
 • Pro každého člena týmu je nastaveno specifické uživatelské prostředí se všemi potřebnými informacemi.

Výsledek

 • Skutečný stav vašich smluv zjistíte snadno a rychle přímo ve vašem informačním systému OneCore.
 • Kdykoli máte k dispozici přehledné informace o skutečném plnění termínů a výkonnosti leasingových smluv.
 • O potenciálních problémech víte s dostatečným předstihem. Díky tomu dokážete jejich dopady eliminovat dříve, než mohou negativně ovlivnit vaši práci.
 • Skutečný stav vašich smluv zjistíte snadno a rychle přímo ve vašem informačním systému OneCore.
 • Kdykoli máte k dispozici přehledné informace o skutečném plnění termínů a výkonnosti leasingových smluv.
 • O potenciálních problémech víte s dostatečným předstihem. Díky tomu dokážete jejich dopady eliminovat dříve, než mohou negativně ovlivnit vaši práci.
Ukázat řešení Skrýt řešení

5) Jak zkombinovat více kalkulací na jeden předmět financování?

Základem úspěchu firmy je spokojený zákazník. Když zákazník požaduje různé varianty kalkulací, aby si mohl vybrat tu správnou, tak je nutné mu vyjít vstříc, a to v co nejkratším termínu.

Základem úspěchu firmy je spokojený zákazník. Když zákazník požaduje různé varianty kalkulací, aby si mohl vybrat tu správnou, tak je nutné mu vyjít vstříc, a to v co nejkratším termínu.

Problém

 • Celý proces přípravy více variant kalkulací zabere spoustu času.
 • Příprava více kalkulací/simulací pro zákazníka je pro obchodníka časově náročná a musí měnit spoustu vstupních parametrů pro výpočet.
 • Zákazníci čekají na nabídku financování několik dnů.
 • Celý proces přípravy více variant kalkulací zabere spoustu času.
 • Příprava více kalkulací/simulací pro zákazníka je pro obchodníka časově náročná a musí měnit spoustu vstupních parametrů pro výpočet.
 • Zákazníci čekají na nabídku financování několik dnů.

Řešení

 • Přímo v systému OneCore obratem spočítáte požadované kombinace kalkulací pro Vaše zákazníky (výpočet dle ceny vozu, nájezdu, doby financování atd.).
 • Zavedením multikalkulací dosáhnete v operativním leasingu zrychlení nabídkového procesu.
 • Pro tvorbu vašich budoucích nabídek budete využívat data a zkušenosti z minulých zakázek. Významně tím snížíte riziko omylů a chyb.
 • Přímo v systému OneCore obratem spočítáte požadované kombinace kalkulací pro Vaše zákazníky (výpočet dle ceny vozu, nájezdu, doby financování atd.).
 • Zavedením multikalkulací dosáhnete v operativním leasingu zrychlení nabídkového procesu.
 • Pro tvorbu vašich budoucích nabídek budete využívat data a zkušenosti z minulých zakázek. Významně tím snížíte riziko omylů a chyb.

Výsledek

 • Zkrátí se celý proces od zadání přes přípravu až po odeslání nabídky zákazníkovi.
 • Zákazník dostane on-line všechny varianty kalkulací, které požaduje.
 • Nabídkový dokument reprezentuje vaši firmu. Zákazníci ocení profesionální formu a obsah vašich nabídek.
 • Zkrátí se celý proces od zadání přes přípravu až po odeslání nabídky zákazníkovi.
 • Zákazník dostane on-line všechny varianty kalkulací, které požaduje.
 • Nabídkový dokument reprezentuje vaši firmu. Zákazníci ocení profesionální formu a obsah vašich nabídek.
Ukázat řešení Skrýt řešení

„Nové funkční nástroje systému nám šetří finanční i personální zdroje“

„Systém Navision jsme využívali deset let a byli jsme s ním maximálně spokojení. Časem však naše verze ERP systému přestala splňovat kritéria provozu a my jsme stáli před nelehkým úkolem splnit přísné auditní podmínky. Se společností Seyfor jsme předtím úspěšně realizovali několik IT projektů, a tak jsem se zcela přirozeně obrátili na jejich odborníky. To, co se zprvu jevilo jako okolnostmi vynucený upgrade systému, přineslo neočekávaná vylepšení funkčnosti. Nové funkční nástroje systému nám šetří finanční i personální zdroje a výrazným bonusem je nový uživatelský komfort.“

6) Jak poznám, na co se mám ve svém podniku zaměřit?

Řízení podniku či některé jeho části je komplexní činnost, která vyžaduje správné vyhodnocení enormního množství informací. Bez podpory informačních technologií se jedná o časově velmi náročnou práci, která navíc může snadno minout cíl.

Řízení podniku či některé jeho části je komplexní činnost, která vyžaduje správné vyhodnocení enormního množství informací. Bez podpory informačních technologií se jedná o časově velmi náročnou práci, která navíc může snadno minout cíl.

Problém

 • Zpracování informací vám trvá příliš dlouho a než se doberete příčiny problému, je způsobená škoda už neodstranitelná.
 • Hodnoty sledovaných výkonnostních ukazatelů vám neumožňují přejít k detailnějším informacím a díky nim včas odhalit konkrétní příčiny problémů.
 • Vaši zaměstnanci pracují s různými verzemi reportů a tabulek a není proto zřejmé, která verze je ta správná.
 • Zpracování informací vám trvá příliš dlouho a než se doberete příčiny problému, je způsobená škoda už neodstranitelná.
 • Hodnoty sledovaných výkonnostních ukazatelů vám neumožňují přejít k detailnějším informacím a díky nim včas odhalit konkrétní příčiny problémů.
 • Vaši zaměstnanci pracují s různými verzemi reportů a tabulek a není proto zřejmé, která verze je ta správná.

Řešení

 • Personalizované dashboardy zobrazí rychle a velmi přehledně ukazatele podle potřeb konkrétního uživatele.
 • Nastavíme jasné propojení mezi daty dostupnými ve vašem informačním systému a informacemi využívanými na úrovni reportingu pro potřeby řízení vašeho podniku.
 • Nástroje Microsoft Power BI zajistí jednotný pohled na data a sdílení výstupů ve správné verzi.
 • Personalizované dashboardy zobrazí rychle a velmi přehledně ukazatele podle potřeb konkrétního uživatele.
 • Nastavíme jasné propojení mezi daty dostupnými ve vašem informačním systému a informacemi využívanými na úrovni reportingu pro potřeby řízení vašeho podniku.
 • Nástroje Microsoft Power BI zajistí jednotný pohled na data a sdílení výstupů ve správné verzi.

Výsledek

 • Uživatelé vidí již na úvodní stránce ERP systému přehled všech důležitých ukazatelů, které jsou podstatné pro jejich vlastní práci. Okamžitě tak mají možnost identifikovat případné problémy.
 • K detailní informaci se uživatelé dostávají přímo z příslušného reportu rozkliknutím odpovídajícího ukazatele.
 • Celý váš tým sdílí stejnou aktuální verzi výstupů a díky tomu směřuje celá společnost ke společnému cíli.
 • Uživatelé vidí již na úvodní stránce ERP systému přehled všech důležitých ukazatelů, které jsou podstatné pro jejich vlastní práci. Okamžitě tak mají možnost identifikovat případné problémy.
 • K detailní informaci se uživatelé dostávají přímo z příslušného reportu rozkliknutím odpovídajícího ukazatele.
 • Celý váš tým sdílí stejnou aktuální verzi výstupů a díky tomu směřuje celá společnost ke společnému cíli.
Ukázat řešení Skrýt řešení

7) Jak eliminuji přepis faktur a jiných dokladů do systému ručně?

Faktury a dobropisy ručně přepisujete do systému a nevyhnete se tudíž chybovosti? Neznáte aktuální stav došlých dokladů? Dobrat se tak všech potřebných informací není bez podpory kvalitního informačního systému jednoduché.

Faktury a dobropisy ručně přepisujete do systému a nevyhnete se tudíž chybovosti? Neznáte aktuální stav došlých dokladů? Dobrat se tak všech potřebných informací není bez podpory kvalitního informačního systému jednoduché.

Problém

 • Zpracování došlých dokladů vám trvá příliš dlouho.
 • Nesdílíte potřebné informace s lidmi, kteří by je potřebovali ke své práci.
 • Dochází k chybovosti při zadávání došlých dokladů.
 • Neexistuje jasné schvalovací workflow na došlé doklady.
 • Zpracování došlých dokladů vám trvá příliš dlouho.
 • Nesdílíte potřebné informace s lidmi, kteří by je potřebovali ke své práci.
 • Dochází k chybovosti při zadávání došlých dokladů.
 • Neexistuje jasné schvalovací workflow na došlé doklady.

Řešení

 • Nastavený modul pro import, registraci, schvalování a archivaci kompletních nákupních faktur a dobropisů používáte přímo v systému OneCore.
 • Z naskenovaných papírových dokumentů umíme přečíst data, která se přímo importují do aplikace, kde spustíte automatický schvalovací proces.
 • Celé workflow funguje na pozadí automaticky.
 • Nastavený modul pro import, registraci, schvalování a archivaci kompletních nákupních faktur a dobropisů používáte přímo v systému OneCore.
 • Z naskenovaných papírových dokumentů umíme přečíst data, která se přímo importují do aplikace, kde spustíte automatický schvalovací proces.
 • Celé workflow funguje na pozadí automaticky.

Výsledek

 • Šetříte čas i potíže s ručním registrováním příchozích dokumentů, protože máte automatizovaný pracovní postup pro manipulaci s nimi.
 • Importujete složité dokumenty ve velkém objemu od více různých dodavatelů, jako je nákupní faktura, nákupní dobropis apod.
 • Ve finančním týmu tímto řešením eliminujete manuální úkoly o 90 %. Zvládáte vše kolem procesů souvisejících se závazky, aniž byste opustili účetní systém.
 • Šetříte čas i potíže s ručním registrováním příchozích dokumentů, protože máte automatizovaný pracovní postup pro manipulaci s nimi.
 • Importujete složité dokumenty ve velkém objemu od více různých dodavatelů, jako je nákupní faktura, nákupní dobropis apod.
 • Ve finančním týmu tímto řešením eliminujete manuální úkoly o 90 %. Zvládáte vše kolem procesů souvisejících se závazky, aniž byste opustili účetní systém.
Ukázat řešení Skrýt řešení

8) Jak zjednoduším a zpřehledním práci uživatelům systému?

Uživatelé si stěžují na zdlouhavou práci a nesnadnou orientaci v systému. Toto má dopady do celkové efektivity práce.

Uživatelé si stěžují na zdlouhavou práci a nesnadnou orientaci v systému. Toto má dopady do celkové efektivity práce.

Problém

 • Orientace v systému je velmi složitá.
 • Práce se systémem zpomaluje uživatele v jejich každodenních aktivitách.
 • Uživatelé nevidí potřebné informace na jenom místě.
 • Orientace v systému je velmi složitá.
 • Práce se systémem zpomaluje uživatele v jejich každodenních aktivitách.
 • Uživatelé nevidí potřebné informace na jenom místě.

Řešení

 • Dynamics 365 Business Central a řešení OneCore poskytuje uživatelům jednoduché uživatelské rozhraní.
 • Uživatelské prostředí je ušité na míru každodenních aktivit uživatelů v oblasti leasingu.
 • OneCore umožňuje nastavit prostředí na míru každému uživateli.
 • Dynamics 365 Business Central a řešení OneCore poskytuje uživatelům jednoduché uživatelské rozhraní.
 • Uživatelské prostředí je ušité na míru každodenních aktivit uživatelů v oblasti leasingu.
 • OneCore umožňuje nastavit prostředí na míru každému uživateli.

Výsledek

 • Uživatelé mohou snadno přistupovat k relevantním informacím a funkcím.
 • Můžete si přizpůsobit vzhled uživatelského rozhraní.
 • Uživatelé mohou efektivně pracovat se systémem.
 • Uživatelé mohou snadno přistupovat k relevantním informacím a funkcím.
 • Můžete si přizpůsobit vzhled uživatelského rozhraní.
 • Uživatelé mohou efektivně pracovat se systémem.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Stáhněte si brožuru a přečtěte si, jak vyřešit největší výzvy

Čelí vaše společnost některé z těchto výzev? Přečtěte si, jak je zdolat a zvýšit vaši produktivitu a ekonomickou úspěšnost.

 

 • Jak zjednoduším práci kolegům?
 • Jak můžu posílat dokumenty v elektronické podobě?
 • Jak zrychlím proces zpracování leasingové smlouvy?
 • Jak rychle zjistím skutečný stav leasingových smluv?
 • Jak zvládnu zkombinovat několik kalkulací na jeden předmět financování?
 • Jak poznám, na co se mám ve svém podniku zaměřit?
 • Jak eliminuji přepisování faktur a jiných dokladů do systému ručně?
 • Jak zjednoduším a zpřehledním práci uživatelům systému?

Čelí vaše společnost některé z těchto výzev? Přečtěte si, jak je zdolat a zvýšit vaši produktivitu a ekonomickou úspěšnost.

 

 • Jak zjednoduším práci kolegům?
 • Jak můžu posílat dokumenty v elektronické podobě?
 • Jak zrychlím proces zpracování leasingové smlouvy?
 • Jak rychle zjistím skutečný stav leasingových smluv?
 • Jak zvládnu zkombinovat několik kalkulací na jeden předmět financování?
 • Jak poznám, na co se mám ve svém podniku zaměřit?
 • Jak eliminuji přepisování faktur a jiných dokladů do systému ručně?
 • Jak zjednoduším a zpřehledním práci uživatelům systému?

Chcete se dozvědět více o řešení některé z výzev?
Doporučíme vám jak řešení aplikovat ve vaší společnosti.

David Pecivál

Business Unit Manager

sales.api@seyfor.com
+420 577 113 111

 

Seyfor, a.s.
Divize OneCore
Pod Vrškem 5360
760 01 Zlín
Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Neváhejte si rezervovat termín nezávazné konzultace.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor