Menu Close

Tři klíčové trendy ve světě úvěrového softwaru - AI, bezpečnost a automatizace

 • 2. 8. 2023
 • 4 minuty čtení

Technologie kráčí mílovými kroky vpřed a v oblasti softwaru pro správu úvěrů to platí dvojnásob. I zde došlo v posledních letech k výraznému rozvoji digitalizace, a vše nasvědčuje tomu, že v následujících letech bude tento trend i nadále zrychlovat. Abychom vám pak pomohli se v novinkách zorientovat, přinášíme přehled tří základních trendů, které lze na poli úvěrových softwarů očekávat.

Využití potenciálu umělé inteligence

Umělá inteligence si v poslední době proráží cestu do nejrůznějších odvětvím, a softwarová řešení pro správu úvěrů nejsou výjimkou. Využití technologií strojového učení se ve finančním světě stává pomalu, ale jistě normou, a včasné zachycení tohoto trendu tak bude do budoucna klíčové pro udržení si konkurenceschopnosti.

Pokud pak přemýšlíte, jak vlastně lze AI v úvěrové oblasti využít, odpovědí je hned celá řada:

 • ověřování bonity klientů: proces vyhodnocování uchazečů o úvěr může AI z velké části automatizovat a zbavit vás tak rizika lidské chyby. Zde jsou v široké míře využity metody strojového učení, kdy se systém automaticky učí předpovídat kredibilitu dlužníků na základě analýzy dostupných dat.

 • detekce podvodů: strojové učení a schopnost rozeznávat určité vzorce chování umožňuje systémům vás včas upozornit na podezřelé transakce či jinak neobvyklou aktivitu.

 • prediktivní analýza: analytické schopnosti AI využijete i při agregaci a zpracování nasbíraných dat o zákaznících a jejich smlouvách. Díky tomu můžete přesněji rozeznávat trendy a potřeby svých klientů, a lépe tak přizpůsobovat svou strategii a služby potřebám zákazníků.

 • zákaznická podpora: ačkoliv stroje zatím nedokážou plně simulovat mezilidskou komunikaci, již jsou k dostání AI chatboti schopní zcela automaticky vyřizovat nejčastější zákaznické dotazy. Vaši zaměstnanci tak získají více času na vyřizování důležitějších požadavků.

 • analýza dokumentů: moderní software pro správu úvěrů dokáže digitálně vytěžit velké množství elektronických dokumentů a získané údaje automaticky zpracovávat pro další procesy. Umělá inteligence vás tak zcela zbaví nutnosti dokumenty ručně přepisovat.

 • a mnoho dalších.

Všechny výše uvedené příklady pak mají společný jeden hlavní benefit – masivní úsporu času a práce, kdy můžete velkou část rutinní administrativy přenechat na bedrech softwaru. Ruku v ruce s tím jde i výrazné snížení chybovosti a rapidní zvýšení kapacity vašeho podniku. 

Nové vlastnosti softwarů pro správu úvěrů

Vedle stále širšího zapojení umělé inteligence do úvěrové agendy experti očekávají i pokračování obecného trendu digitalizace, jenž se již nyní prolíná napříč nejrůznějšími odvětvími. Konkrétně se pak odhaduje, že v následujících několika letech proběhne nejvýraznější vývoj úvěrových řešení v následujících oblastech:

 1. Datová analytika: na důležitosti bude i nadále růst schopnost úvěrového softwaru co možná nejrychleji zpracovávat velké objemy dat a přetavovat je do podkladů pro činění kvalifikovaných rozhodnutí do budoucna.

 2. Hlubší integrace: očekávat se dá i prohlubování integrací úvěrových systémů s dalšími softwarovými nástroji v čele s ERP systémy, CRM platformami a bankovními řešeními. To bude mít za následek rozvoj schopnosti úvěrových softwarů sjednotit veškerou leasingovou agendu do jednoho řešení a usnadnit tak práci poskytovatelům i jejich klientům.

 3. Zvyšování uživatelské přívětivosti: širší možnosti integrace a využití AI chatbotů dá firmám více možností, jak zákazníkovi usnadnit obsluhu svého produktu a lépe se orientovat v nabídkách.

Důraz na bezpečnost

Společně s informačními technologiemi se bohužel zlepšují i kybernetické hrozby. Právě úvěrová oblast, kde jsou denně zpracovávány velké objemy obzvláště citlivých finančních i osobních dat, je vůči kyberútokům obzvláště zranitelná. Není proto divu, že vývojáři LMS řešení i do budoucna věnují velké úsilí co možná nejlepšímu zabezpečení svých produktů. 

Zároveň s tím budou v následujících letech stoupat na důležitosti i základy kyberbezpečnosti na straně koncových uživatelů. Právě ti totiž často představují největší slabinu počítačových systémů, a jejich patřičné vzdělání v oblasti kybernetických hrozeb je již v současnosti velmi důležité. 

Ruku v ruce se zabezpečením pak zákonitě půjde i vytváření nové ochranné legislativy. Finanční trh je tradičně velmi silně regulován, a rostoucí hrozba kybernetických útoků se bude v tvorbě nových směrnic a regulí projevovat stále silněji. I nadále tak bude pro úvěrová software řešení důležitá schopnost nabídnout svým klientům plný soulad s aktuální legislativou.

Informace jsou klíčové

Při rychlosti technologického vývoje může být velmi obtížné držet krok s posledními novinkami a trendy v úvěrové oblasti. Zároveň jde ale o jediný způsob, jak může vaše firma zůstat konkurenceschopná. Do budoucna proto bude velmi důležitý i přehled poskytovatelů úvěrových služeb o aktuální situaci na trhu.

Pokud mezi ně patříte i vy, nezapomínejte na níže uvedené základní rady:

 • sledujte novinky a nové publikace ze světa financí,
 • aktivně se účastněte konferencí a veletrhů,
 • komunikujte s dalšími profesionály z oboru a nebojte se předávat si poznatky,
 • nebojte se inovací a neustále hledejte způsoby, jak nové technologie zapracovat do svého byznysu.

Ozvěte se nám

V Seyforu jsme si výzev spojených s technologickým rozvojem vědomi, a neustále pracujeme na tom, aby naše produkty držely krok s posledními inovacemi. Výjimkou není ani náš cloudový software pro správu úvěrů OneCore, který pravidelně aktualizujeme a rozšiřujeme o nové funkcionality. Pokud proto hledáte vhodné softwarové řešení pro správu své úvěrové agendy, spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře níže. Náš tým odborníků vyslechne vaše potřeby a navrhne vám to nejlepší možné řešení.

Podobné
články

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor