header.menu.label header.menu.close

D365 in OneCore

OneCore je osnovna rešitev za lizinška in posojilna podjetja, zgrajena na zmogljivem orodju Microsoft Dynamics 365 Business Central.  

S sistemom OneCore lahko uporabljate vse funkcionalnosti programa Business Central, vključno z vsemi razširitvami in priključki Business Central.

OneCore uporablja naslednje funkcionalnosti orodja Microsoft Dynamics 365 Business Central:

CRM in upravljanje stikov

 • Kartica stranke
 • Kontaktna kartica
 • Kartica prodajalca
 • Celovito upravljanje poslovnih stikov, strank in dobaviteljev v enem sistemu, vključno z možnostjo povezave z zunanjimi sistemi za preverjanje strank
 • Pregled poslovnih priložnosti in zgodovina vseh strank
 • Različne segmentacije strank in orodja za celovito komunikacijo s strankami

Modul za računovodstvo in izdajanje računov

 • Vsi potrebni računovodski programi
 • Spletni pregled vseh računovodskih podatkov
 • Podpora za zakonsko predpisana poročila, potrebna za komunikacijo z državno upravo
 • Microsoftova zakonodajna podpora

Povezava z banko

 • Popolnoma avtomatiziran uvoz bančnih transakcij
 • Izvoz plačil v realnem času
 • Vpogled v bančne račune v realnem času
 • Več bančnih računov
 • Več bank
 • Več uprav 

Osnovna sredstva

 • Ustvarite osnovna sredstva, dodelite metode amortizacije, knjižite nabave in preostale vrednosti ter natisnite sezname osnovnih sredstev.   
 • Posodabljajte podatke o zavarovanju in stroške za zavarovalne police po pridobitvi, spreminjajte zavarovalno kritje ter ustvarite pregled statističnih podatkov o zavarovanju in seznam zavarovalnih polic.   
 • Prerazvrstite osnovna sredstva, prenesite osnovna sredstva na različne lokacije ter razdelite ali združite sredstva.   
 • Prilagodite vrednosti osnovnih sredstev, sredstva po amortizaciji in transakcije po odpisu.
 • Izračunajte amortizacije in sredstva po amortizaciji ter analizirajte amortizacije v poročilih o osnovnih sredstvih.   
 • Knjižite transakcije za odtujitev, ustvarite pregled vnosov odtujitev in knjižite delne odtujitve.   
 • Upravljajte proračune za osnovna sredstva ter načrtujte stroške nabave, odtujitve osnovnih sredstev in amortizacije proračuna.

Predmeti

 • Fizične stvari, kot so kolesa, telefoni in mize, za katere želite uporabiti vse postopke popisa. To lahko vključuje tudi nefizične predmete, na primer licence za programsko opremo in naročnine, če imajo identifikacijske številke, kot so serijske številke. V celoti lahko spremljate vrednosti predmetov v zalogi in njihovo razpoložljivost.
 • Neinventarni predmeti so običajno fizične stvari, kot so vijaki ali pisala, ki jih podjetje porabi, vendar jih ne želi v celoti spremljati v zalogah. Na primer zato, ker predstavljajo nizke stroške in se uporabljajo le interno.
 • Enota delovnega časa, kot je ura svetovanja, za omejeno poslovno podporo.

CRM in upravljanje stikov

 • Kartica stranke
 • Kontaktna kartica
 • Kartica prodajalca
 • Celovito upravljanje poslovnih stikov, strank in dobaviteljev v enem sistemu, vključno z možnostjo povezave z zunanjimi sistemi za preverjanje strank
 • Pregled poslovnih priložnosti in zgodovina vseh strank
 • Različne segmentacije strank in orodja za celovito komunikacijo s strankami

Modul za računovodstvo in izdajanje računov

 • Vsi potrebni računovodski programi
 • Spletni pregled vseh računovodskih podatkov
 • Podpora za zakonsko predpisana poročila, potrebna za komunikacijo z državno upravo
 • Microsoftova zakonodajna podpora

Povezava z banko

 • Popolnoma avtomatiziran uvoz bančnih transakcij
 • Izvoz plačil v realnem času
 • Vpogled v bančne račune v realnem času
 • Več bančnih računov
 • Več bank
 • Več uprav 

Osnovna sredstva

 • Ustvarite osnovna sredstva, dodelite metode amortizacije, knjižite nabave in preostale vrednosti ter natisnite sezname osnovnih sredstev.   
 • Posodabljajte podatke o zavarovanju in stroške za zavarovalne police po pridobitvi, spreminjajte zavarovalno kritje ter ustvarite pregled statističnih podatkov o zavarovanju in seznam zavarovalnih polic.   
 • Prerazvrstite osnovna sredstva, prenesite osnovna sredstva na različne lokacije ter razdelite ali združite sredstva.   
 • Prilagodite vrednosti osnovnih sredstev, sredstva po amortizaciji in transakcije po odpisu.
 • Izračunajte amortizacije in sredstva po amortizaciji ter analizirajte amortizacije v poročilih o osnovnih sredstvih.   
 • Knjižite transakcije za odtujitev, ustvarite pregled vnosov odtujitev in knjižite delne odtujitve.   
 • Upravljajte proračune za osnovna sredstva ter načrtujte stroške nabave, odtujitve osnovnih sredstev in amortizacije proračuna.

Predmeti

 • Fizične stvari, kot so kolesa, telefoni in mize, za katere želite uporabiti vse postopke popisa. To lahko vključuje tudi nefizične predmete, na primer licence za programsko opremo in naročnine, če imajo identifikacijske številke, kot so serijske številke. V celoti lahko spremljate vrednosti predmetov v zalogi in njihovo razpoložljivost.
 • Neinventarni predmeti so običajno fizične stvari, kot so vijaki ali pisala, ki jih podjetje porabi, vendar jih ne želi v celoti spremljati v zalogah. Na primer zato, ker predstavljajo nizke stroške in se uporabljajo le interno.
 • Enota delovnega časa, kot je ura svetovanja, za omejeno poslovno podporo.

OneCore nadgradi program Business Central z naslednjimi funkcionalnostmi, ki so prilagojene potrebam ponudnikov lizinga in posojil:

 • Upravljanje finančnih produktov podjetja
 • Upravljanje lizinških in posojilnih pogodb
 • Zahtevki za plačila in kazni
 • Modul s celovitimi storitvami
 • Zavarovalniški modul z zavarovalnimi zahtevki
 • Kartice za gorivo
 • Financiranje
 • Najem avtomobila
 • Finance in računovodstvo, neposredno povezani s poslovnimi moduli

OneCore nadgradi program Business Central z naslednjimi funkcionalnostmi, ki so prilagojene potrebam ponudnikov lizinga in posojil:

 • Upravljanje finančnih produktov podjetja
 • Upravljanje lizinških in posojilnih pogodb
 • Zahtevki za plačila in kazni
 • Modul s celovitimi storitvami
 • Zavarovalniški modul z zavarovalnimi zahtevki
 • Kartice za gorivo
 • Financiranje
 • Najem avtomobila
 • Finance in računovodstvo, neposredno povezani s poslovnimi moduli

Prednosti uporabe sistema OneCore so:

Upravljanje celotnega življenjskega cikla pogodb v enem sistemu

Upravljanje celotnega življenjskega cikla pogodb v enem sistemu

Integracije z drugimi Microsoftovimi izdelki

Integracije z drugimi Microsoftovimi izdelki

Vlogovno usmerjen uporabniški vmesnik

Vlogovno usmerjen uporabniški vmesnik

Množična opravila in avtomatizacija

Množična opravila in avtomatizacija

S sistemom OneCore lahko uporabljate zmogljive funkcije programa Business Central in jih prilagodite svojim željam:

Nadzorne plošče

Nadzorne plošče

Poročanje

Poročanje

Avtomatizirane operacije

Avtomatizirane operacije

Množične operacije

Množične operacije

Upravljanje celotnega življenjskega cikla pogodb

Upravljanje celotnega življenjskega cikla pogodb

Arhitektura rešitve

System OneCore.com is brought to you by Seyfor