Menu Close

D365 Business Central a OneCore

OneCore je základní řešení pro leasingové a úvěrové společnosti postavené na výkonném systému Microsoft D365 Business Central.  

S OneCore lze používat všechny funkce Business Central, včetně všech rozšíření a konektorů Business Central.

OneCore využívá následující funkce Microsoft Dynamics 365 Business Central:

CRM a správa kontaktů

 • Zákaznická karta
 • Kontaktní karta
 • Karta prodejce
 • Umožňuje komplexní správu obchodních kontaktů, zákazníků a dodavatelů v jednom systému, včetně možnosti propojení s externími systémy pro ověření klienta
 • Poskytuje přehled o obchodních příležitostech a historii všech zákazníků
 • Umožňuje různé segmentace zákazníků a komplexně usnadňuje komunikaci s klientem

Modul Účetnictví a fakturace

 • Systém obsahuje všechny potřebné účetní agendy
 • On-line přehled všech účetních údajů
 • Systém podporuje zákonem stanovené výkazy potřebné pro komunikaci se státní správou
 • Získáte legislativní podporu ze strany společnosti Microsoft

Bankovní připojení

 • Plně automatizovaný import bankovních transakcí
 • Export plateb v reálném čase
 • Přehled o vašich bankovních účtech v reálném čase
 • Více bankovních účtů
 • Více bank
 • Více správců

Dlouhodobý majetek

 • Vytvářejte dlouhodobý majetek, přiřazujte metody odpisování, účtujte pořízení, zůstatkové hodnoty a tiskněte seznamy dlouhodobého majetku.   
 • Aktualizujte informace o pojištění, zaúčtujte pořizovací náklady do pojistných smluv, upravte pojistné krytí, zobrazte statistiky pojištění a seznam pojistných smluv.   
 • Překlasifikujte dlouhodobý majetek, převádějte dlouhodobý majetek na různá místa a rozdělujte nebo slučujte majetek.   
 • Upravujte hodnoty dlouhodobého majetku, operace po odpisu a po odepsání.
 • Vypočítávejte a zaúčtovávejte odpisy a analyzujte odpisy v přehledech dlouhodobého majetku.  
 • Zaúčtujte vyřazovací transakce, zobrazujte záznamy v knize vyřazení a zaúčtujte částečné vyřazení.   
 • Spravujte rozpočty dlouhodobého majetku, pořizovacích nákladů, vyřazení dlouhodobého majetku a odpisů.

Inventarizace

 • Fyzické věci, jako jsou jízdní kola, telefony a stoly, u kterých chcete mít možnost používat všechny procesy inventarizace. Může se jednat i o nefyzické položky, jako jsou softwarové licence a předplatné, pokud mají tyto položky identifikační čísla, například sériová čísla. Hodnoty položek a jejich dostupnost můžete plně sledovat v rámci inventury.
 • Neinventární položky jsou obvykle fyzické věci, například šrouby nebo pera, které firma spotřebovává, ale nechce je plně sledovat v inventáři. Například proto, že se jedná o nízkonákladové položky a používají se pouze interně.
 • Jednotka pracovního času, například konzultační hodina, pro omezenou podporu podnikání.

CRM a správa kontaktů

 • Zákaznická karta
 • Kontaktní karta
 • Karta prodejce
 • Umožňuje komplexní správu obchodních kontaktů, zákazníků a dodavatelů v jednom systému, včetně možnosti propojení s externími systémy pro ověření klienta
 • Poskytuje přehled o obchodních příležitostech a historii všech zákazníků
 • Umožňuje různé segmentace zákazníků a komplexně usnadňuje komunikaci s klientem

Modul Účetnictví a fakturace

 • Systém obsahuje všechny potřebné účetní agendy
 • On-line přehled všech účetních údajů
 • Systém podporuje zákonem stanovené výkazy potřebné pro komunikaci se státní správou
 • Získáte legislativní podporu ze strany společnosti Microsoft

Bankovní připojení

 • Plně automatizovaný import bankovních transakcí
 • Export plateb v reálném čase
 • Přehled o vašich bankovních účtech v reálném čase
 • Více bankovních účtů
 • Více bank
 • Více správců

Dlouhodobý majetek

 • Vytvářejte dlouhodobý majetek, přiřazujte metody odpisování, účtujte pořízení, zůstatkové hodnoty a tiskněte seznamy dlouhodobého majetku.   
 • Aktualizujte informace o pojištění, zaúčtujte pořizovací náklady do pojistných smluv, upravte pojistné krytí, zobrazte statistiky pojištění a seznam pojistných smluv.   
 • Překlasifikujte dlouhodobý majetek, převádějte dlouhodobý majetek na různá místa a rozdělujte nebo slučujte majetek.   
 • Upravujte hodnoty dlouhodobého majetku, operace po odpisu a po odepsání.
 • Vypočítávejte a zaúčtovávejte odpisy a analyzujte odpisy v přehledech dlouhodobého majetku.  
 • Zaúčtujte vyřazovací transakce, zobrazujte záznamy v knize vyřazení a zaúčtujte částečné vyřazení.   
 • Spravujte rozpočty dlouhodobého majetku, pořizovacích nákladů, vyřazení dlouhodobého majetku a odpisů.

Inventarizace

 • Fyzické věci, jako jsou jízdní kola, telefony a stoly, u kterých chcete mít možnost používat všechny procesy inventarizace. Může se jednat i o nefyzické položky, jako jsou softwarové licence a předplatné, pokud mají tyto položky identifikační čísla, například sériová čísla. Hodnoty položek a jejich dostupnost můžete plně sledovat v rámci inventury.
 • Neinventární položky jsou obvykle fyzické věci, například šrouby nebo pera, které firma spotřebovává, ale nechce je plně sledovat v inventáři. Například proto, že se jedná o nízkonákladové položky a používají se pouze interně.
 • Jednotka pracovního času, například konzultační hodina, pro omezenou podporu podnikání.

OneCore přidává následující funkce přizpůsobené potřebám poskytovatelů leasingu a úvěrů, které jsou postaveny nad systémem Business Central:

 • Správa finančních produktů společnosti
 • Správa leasingových a úvěrových smluv
 • Výzvy k úhradě a sankce
 • Modul Full-Service
 • Modul pojištění s pojistnými událostmi
 • Palivové karty
 • Financování
 • Půjčovna aut
 • Finance a účetnictví přímo propojené s obchodními moduly

OneCore přidává následující funkce přizpůsobené potřebám poskytovatelů leasingu a úvěrů, které jsou postaveny nad systémem Business Central:

 • Správa finančních produktů společnosti
 • Správa leasingových a úvěrových smluv
 • Výzvy k úhradě a sankce
 • Modul Full-Service
 • Modul pojištění s pojistnými událostmi
 • Palivové karty
 • Financování
 • Půjčovna aut
 • Finance a účetnictví přímo propojené s obchodními moduly

Benefity

Správa celého životního cyklu smlouvy v jednom systému

Správa celého životního cyklu smlouvy v jednom systému

Integrace s dalšími produkty Microsoft

Integrace s dalšími produkty Microsoft

Uživatelské rozhraní s orientací na role

Uživatelské rozhraní s orientací na role

Hromadné úlohy a automatizace

Hromadné úlohy a automatizace

Se systémem OneCore můžete využívat výkonné funkce Business Central a přizpůsobit si je podle svých preferencí:

Dashboardy

Dashboardy

Reporting

Reporting

Automatizované operace

Automatizované operace

Hromadné operace

Hromadné operace

Správa celého životního cyklu smlouvy

Správa celého životního cyklu smlouvy

Architektura řešení

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor