Menu Close

Slovenská sporiteľna zrychlila a zlepšila své služby klientům díky OneCore

o 1/2

urychlení procesu uzavíraní smluv

30 %

úspora času pro zavedení jednoho klienta do systému

2000

uzavřených smluv

„Dostali jsme nový informační systém, který pracuje jednoduše a intuitivně.“

„Pozice leasingu Slovenské spořitelny je na slovenském trhu unikátní. Jako jediná banka na Slovensku nabízí leasing jako bankovní produkt, a to bez vstupu nezávislé leasingové společnosti. Původní informační systémy byl zastaralý, bez technické podpory a možnosti rozvoje, bez schopnosti integrovat ho do bankovních systémů. Získali jsme lepší přehled o obchodování a procesech, přičemž tento systém splnil i požadavky na reporting, který je v bankovním sektoru velmi náročný.“

Slovenská spořitelna zabezpečovala služby finančního a operativního leasingu od roku 2003 prostřednictvím systému MARK, který vzhledem k použité technologii neumožňoval další vývoj a rozvoj. Potřeba automatizovat manuální procesy, redukovat chybovost, jakož i zrychlit a zkvalitnit služby poskytované zákazníkům, přivedla Slovenskou spořitelnu k rozhodnutí nahradit existující systém dlouhodobě udržitelným a moderním řešením, jehož funkcionality digitálně transformují úkony operativního a finančního leasingu uvnitř banky a současně splňují vysoké bezpečnostní požadavky bankovního sektoru.

Příběh implementace 

Projekt odstartoval v červnu 2018 a trval celkem 9 měsíců. Tým konzultantů a vývojářů pracoval pod vedením projektového manažera přímo ve Slovenské spořitelně. Projekt byl organizovaný waterfallovou metodou kaskádového řízení (Microsoft Sure Step) za plného zapojení klíčových uživatelů SLSP při realizaci analýzy a návrhu řešení. Procesem migrace prošlo téměř 2 000 smluv. Kvůli akviziční činnosti klienta navíc došlo ke změnám v projektu, který se rozšířil o migraci dalších 1 500 smluv. Následné přeskupení priorit a zvládnutí celé implementace v dohodnutém čase bylo nemalou výzvou, kterou se v součinnosti s klientem povedlo dopracovat do zdárného konce.

Řešení OneCore 

Řešení OneCore rozšiřuje standardní funkcionality ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central (dříve Microsoft Dynamics NAV) o vše, co leasingová a úvěrová společnost potřebuje. U zákazníka byly nasazeny moduly:

  1. CRM / adresář
  2. Kalkulace, smlouva
  3. Servis
  4. Pojištění
  5. Finance
  6. Penalizace
  7. Vymáhání
  8. Řádné ukončení smlouvy

O Slovenské spořitelně 

Slovenská spořitelna je v současnosti největší komerční bankou na Slovensku s plnou devizovou licencí a povolením k provádění hypotečních bankovních obchodů. Disponuje největším podílem na trhu vkladů, nejrozsáhlejší sítí vlastních obchodních míst a má dominantní postavení v oblasti vydávání bankovních platebních karet. Svým klientům poskytuje širokou škálu produktů a sužeb, mezi nimiž má finanční leasing významné postavení.

Automatický přepočet záruk a hodnoty 
majetku na denní 
bázi.

Automatický přepočet záruk a hodnoty
majetku na denní
bázi.

Plně integrovaný leasingový systém pro 6 aplikací s automatickým přenosem dat

Plně integrovaný leasingový systém pro 6 aplikací s automatickým přenosem dat

Automatické stahování bankovních výpisů a jejich online párování každých 15 minut

Automatické stahování bankovních výpisů a jejich online párování každých 15 minut

Stáhněte si případovou studii

Slovenská sporiteľňa díky OneCore zrychlila a zkvalitnila služby poskytované klientům.

Slovenská sporiteľňa díky OneCore zrychlila a zkvalitnila služby poskytované klientům.

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor