Menu Zavřít

Reporting v leasingovém softwaru OneCore

Získejte přehled, kontrolu a rozhodovací podporu pro vaše leasingové operace. 

Zjistěte, co se děje ve vašem leasingovém podnikání, pomocí našeho OneCore Reportingu. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central nabízí export či přímé propojení dat do Microsoft Excel a dalších formátů. Nad rámec této základní funkcionality nabízíme OneCore Reporting, který je postaven na platformě Microsoft Power BI

Reporty jsou důležitým nástrojem pro vizualizaci a analýzu portfolia, leasingových kontraktech, zákaznících, dodavatelích či aktivitě vlastních obchodníků. 

Vyplňte tak mezery mezi daty a rozhodováním. 

 

Standartní možnosti Power BI reportingu:

 

 

Řídící panely (Dashboard) slouží pro vytvoření manažerského přehledu – jednotného řídícího panelu - dashboardu (na pozadí propojeného s jednotlivými kartami z různých sestav a reportů).

Metriky v Power BI (Scorecard) umožňují zákazníkům vytvářet své metriky a sledovat je na základě klíčových obchodních cílů v jediném okně. Stránkované sestavy (Pagined Reports) jsou určeny k tisku nebo sdílení. Zobrazují všechna data v tabulce, a to i v případě, že se tabulka rozkládá na více stránkách.

Stream - jakýkoli vizuál nebo řídicí panel vytvořený v Power BI může zobrazovat a aktualizovat data a vizuály v reálném čase

V Power BI můžete použít stovky různých zdrojů dat (soubory a složky, databáze, Microsoft Fabric, Online services, webové zdroje, atp) .

Aktualizace probíhá automaticky v nastavené periodicitě bez zásahu uživatelů.

Reporting je možné prohlížet odkudkoliv na jakémkoliv PC, tabletu či mobilním zařízení. To vše při zajištění bezpečnosti dat.

Nejčastěji používané reporty v leasingovém software OneCore:

Reporty o stavu leasingových smluv

Tyto reporty poskytují přehled o počtu, hodnotě, splatnosti, úrokové sazbě, a dalších parametrech leasingových smluv. Umožňují sledovat výkonnost a rentabilitu leasingových smluv, identifikovat problémy a rizika.

Reporty o využití financovaného majetku

Tyto reporty poskytují informace o financovaném majetku, jeho pořizovací ceně, zůstatkové ceně a dalších parametrech. 

Pohledávky a závazky společnosti

Tyto reporty poskytují informace o platebním styku mezi leasingovou společností a jejími klienty a dodavateli. Umožňují monitorovat platební disciplínu, evidovat přijaté a vydané platby, faktury a upomínky. 

Reporty o prodeji


Tyto reporty poskytují informace o marketingových a prodejních aktivitách leasingové společnosti. 

Reporting screen 1

Výhody OneCore reportingu pro leasingové společnosti:

Zobrazují data z různých modulů systému, jako jsou smlouvy, faktury, účetnictví. Nabízejí možnost filtrovat, třídit, seskupovat a agregovat data podle různých kritérií, jako jsou data, čísla, stavy, typy atd. 

Grafické zobrazení dat, které usnadňují jejich porovnání a interpretaci.

Podporují tvorbu vlastních reportů pomocí nástroje Power BI, který umožňuje propojit data z různých zdrojů a vytvářet interaktivní vizualizace a dashboardy.

Umožňují automatizovat a plánovat generování a odesílání reportů pomocí nástroje Power Automate, který umožňuje nastavit pravidla a podmínky pro spouštění reportů a jejich distribuci do různých kanálů, jako jsou e-mail, SharePoint, Teams, atd.

Výhodou tohoto řešení je automatická aktualizace sestav bez nutnosti manuálních zásahů a možnost vložit vizuály do aplikací, které používáte každý den.

Reporty můžete propojit se svým aktuálním reportingem z jiných systémů či datových zdrojů a mít tak přehled o celém podnikání v jednom dashboardu. 

Obrázek 2

Často kladené otázky o reportingu

Mám zájem o OneCore Report. Jak mám postupovat?

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, nebo přímo sales.api@seyfor.com.  

Je reporting omezený na napojení pouze OneCore?

Ne. Do Power BI reportingu můžete připojit nespočet datových zdrojů.

Kolik času zabere implementace?

OneCore Reportingu může být součástí standardní implementace OneCore řešení, případně lze modul dodat později. V obou případech se bavíme o jednotkách hodin za standardní doručení, nastavení a napojení dat. Reporting však nabízí nekonečné možnosti customizace dle individuálních požadavků klienta. 

Jaké licence potřebuji?

Licence nástroje Power BI Pro (placeno za uživatele/měsíc) a licenci balíčku OneCore Reporting (placeno modul/měsíc). 

Kolik stojí licence Power BI?

Základní cena je $10 za uživatele na měsíc. Může se měnit při konfiguraci jiných rolí a práv. Konkrétní informace v ceníku.

Kontaktujte nás a rádi Vám vše ukážeme

David Pecivál

Business Unit Manager

sales.api@seyfor.com
+420 577 113 111

 

Seyfor, a.s.
Divize OneCore
Pod Vrškem 5360
760 01 Zlín
Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor