Menu Close

Tři největší přínosy softwaru pro správu finančních služeb

  • 9. 11. 2022
  • 4 minuty čtení

Jste firma z oblasti finančních služeb a hledáte způsob, jak ve vašem podniku zefektivnit, zrychlit a zjednodušit agendu?

Ideálním řešením je vhodný software pro správu leasingových a úvěrových smluv, jenž vám v řadě důležitých oblastí ušetří mnoho času i práce. Na tři nejvýraznější přínosy jsme se pak zaměřili v samostatném článku.

Sjednocení agendy do jednoho systému

Rutinní provoz finančních společností se neobejde bez velkého množství různých agend, od správy smluv až po účtování a práci s pohledávkami. Řada podniků pro zajištění procesů v rámci managementu finančních služeb pořizuje specializované ERP systémy nebo aplikace. Ty ale často pochází od různých dodavatelů a nedokáží mezi sebou sdílet data. 

Se softwarem pro společnosti z oblasti finančních služeb můžete oproti tomu sjednotit veškerou finanční agendu do jediného řešení. Díky tomu výrazně zrychlíte práci vašich zaměstnanců, zbavíte je nutnosti ručního přepisování dat mezi různými aplikacemi a v neposlední řadě také podstatně zefektivníte své služby zákazníkům. Za zmínku stojí i nižší pořizovací nákladyvýrazně snazší údržba i implementace

Moderní platformy již navíc často využívají cloudová úložiště a mohou je tak používat i zákazníci bez vlastní IT infrastruktury. Cloud navíc nabízí vysokou úroveň zabezpečení a umožňuje vašim zaměstnancům přístup k datům odkudkoliv na světě. 

Automatizace manuálních a opakovaných úkonů

Management finančních služeb, ať už správy leasingových, úvěrových smluv či pronájmů aut a dalších předmětů, je charakteristický velkým počtem periodicky opakovaných činností. Bavíme se o vytváření finančních kalkulací, generování dokladů, odesílání upomínek či rekalkulaci portfolií. Pokud musí podnik tyto činnosti provádět ručně, znamená to pro zaměstnance velkou časovou zátěž a vysoké riziko chyb. Vašim lidem pak jednoduše nezbývá kapacita na produktivnější nebo prioritnější činnosti. 

S vhodným finančním softwarem ale můžete velkou část repetitivních činností plně automatizovat. V závislosti na výběru konkrétního řešení za vás systém zvládne například inkasa plateb od zákazníků, kontroly končících smluv či exporty/importy bankovních výpisů. Kromě úspory času i práce tak například výrazně usnadníte správu rozsáhlých portfolií, prakticky eliminujete chybovost a uvolníte zaměstnancům kapacitu pro důležitější úkoly. 

Efektivnější předvídání chování zákazníků

Oběh peněz se v současnosti neustále zrychluje a schopnost předvídat chování zákazníků je tak důležitější než kdy jindy. Bez nástrojů pro sběr aktuálních dat a jejich analýzu je ale takový forecasting prakticky nemožný. Stejná slabina následně omezuje i rozhodovací procesy, kdy management nemá podklady pro důležitá rozhodnutí a ve výsledku tak oslabuje pozici firmy vůči konkurenci.

Software pro finanční služby tuto slabinu řeší širokým výběrem výkonnostních metriksběrem dat v reálném čase. Vedení společnosti tak má v kterémkoliv okamžiku perfektní přehled o stavu firmy i vnitrofiremních procesů, a zároveň má k dispozici velké množství dat o chování zákazníků. Pokročilé analytické nástroje pak umožňují získaná data vyhodnocovat a určovat na jejich základě krátkodobé i dlouhodobé směřování podniku. I zde je velká část úkonů včetně sběru dat automatizována. 

Seyfor OneCore Apps – příklad vhodného řešení

Vynikající ukázkou širokých možností software pro správu finančních služeb je i náš systém Seyfor OneCore Apps. S ním získáte výkonné a spolehlivé řešení, jenž vám nabídne všechny výše uvedené přínosy a přidává k nim i několik dalších důležitých výhod:

  • Vysoká flexibilita: řešení lze provozovat jak on-premise, tak i prostřednictvím cloudového úložiště. OneCore Apps je tak vhodné pro velké podniky s vlastní IT infrastrukturou i menší společnosti, pro které by IT zázemí bylo příliš nákladné.
  • Vysoký výkon: Řešení je navrženo pro maximální rychlost, kdy je aplikace schopna bez prodlevy zpracovávat velký objem transakcí a provádět složité výpočetní operace.
  • Maximální bezpečnost a spolehlivost: OneCore Apps využívají platformu Microsoft Azure a splňují tak i nejnáročnější standardy pro datovou bezpečnost, dostupnost a možnosti záchrany dat. 

Pokud se chcete o OneCore Apps dozvědět více, kontaktujte naše obchodníky skrze níže dostupný kontaktní formulář. Zodpovíme všechny vaše dotazy a ukážeme, jak můžou OneCore Apps vašemu podniku pomoci.

Podobné
články

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor