Menu Zavřít

Jakým způsobem chrání software pro správu úvěrů vaše data?

  • 2. 8. 2022
  • 4 minuty čtení

Poskytovatelé úvěrů denně pracují s velkým množstvím velmi citlivých dat, bezpečnost by proto měla být vždy na prvním místě. Jedním z nejspolehlivějších řešení je přejít na vhodný software pro správu úvěrů, který skrze digitalizaci, šifrování a další metody důležitá data spolehlivě zabezpečí.

Při práci s úvěrovým softwarem se nelze vyhnout otázce ochrany citlivých dat klientů. Poskytovatelé úvěrů v rámci své rutinní činnosti shromažďují osobní údaje velkého množství zákazníků, které mohou být ve špatných rukách zneužity ke kriminální činnosti. Netřeba dodávat, že pokud u úvěrové společnosti dojde k úniku citlivých dat, daný podnik musí počítat nejen s vysokými pokutami a žalobami ze strany klientů, ale také se zničenou reputací. To ovšem neznamená, že jedinou vaší hrozbou jsou útočníci – vážné problémy může způsobit i neúmyslná chyba některého ze zaměstnanců.

Při vývoji úvěrového softwaru Solitea OneCore založeného na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central jsme proto na zabezpečení kladli velký důraz. Naši uživatelé tak mají vždy jistotu, že jejich data jsou v naprostém bezpečí. Na následujících řádcích prozkoumáme některé základní metody zabezpečení úvěrových dat a jaké možnosti v daném ohledu OneCore nabízí.

Šifrování dat

Základním bezpečnostním opatřením je zašifrování dat tak, aby k nim měl přístup pouze uživatel s odpovídajícím šifrovacím klíčem. V praxi to znamená, že i kdyby došlo k úniku dat, pro dotyčného hackera budou nečitelná a nebude možné je použít. Řešení pro správu úvěrů a půjček v tomto ohledu nejčastěji využívají protokoly SSL, které zajišťují jak šifrování datové komunikace, tak i identifikaci klienta i serveru (tj. uživatel má vždy jistotu, že komunikuje se serverem a jeho data nezachycuje třetí strana).

Šifrování dat v řešení OneCore

Systém používá tzv. transparentní šifrování dat (TDE) chránící před škodlivými aktivitami za pomoci šifrování dat, záloh a souborů v reálném čase bez nutnosti změny aplikace. TDE využívá tzv. šifrovací klíč databáze chráněný certifikátem serveru. Ten je pro každý server na platformě Azure jedinečný, a společnost Microsoft je obměňuje každých nejméně 90 dní.

Dvojfázové ověření

Pro identifikaci uživatelů různých softwarových řešení se standardně využívá unikátní přihlašovací jméno a dostatečně silné heslo. Jak ale vzrůstá sofistikovanost zlodějů osobních dat, bylo nutné přijít se silnějším způsobem přihlašování. Odpovědí je tzv. dvojfázové ověření, které kromě hesla a uživatelského jména používá i druhou úroveň zabezpečení. Ta může mít různé formy v závislosti na konkrétním řešení – setkat se můžete s biometrickým ověřením na základě otisku prstu, ověřením skrze kód v SMS zprávě či využití externích bezpečnostních řešení. Všechny metody mají společné jedno – snaží se hackerům co nejvíce ztížit prolomení zabezpečení systému.

Dvojfázové ověření v řešení OneCore

Uživatelé cloudového řešení v licenci SaaS mohou svá data ve OneCore ochránit pomocí multifaktorového ověření (MFA). V jeho rámci může váš administrátor nastavit každému uživateli dvojfázové ověření při přihlášení do systému, což umožňuje mimo jiné i bezpečné přihlašování i mimo kancelář. MFA lze rovněž povolit s podmíněným přístupem tak, aby vyhovovalo vašim konkrétním potřebám.

Zálohování dokumentů

Mezi velká bezpečnostní rizika patří i ztráta důležitých souborů, a to zejména pokud váš podnik pracuje s papírovými dokumenty. Tohoto rizika vás obvykle nezbaví ani převod dat do elektronické podoby – snadno může nastat situace, kdy někdo ze zaměstnanců omylem smaže důležitou smlouvu, případně dojde k softwarové chybě a ztrátě dat. Software pro správu úvěrů tuto slabinu řeší několikanásobným zálohováním. V případě cloudových řešení jsou pak data odesílaná na vzdálený server; ten zároveň skrze automatickou synchronizaci zajistí, že všichni uživatelé pracují se stejnou verzí dokumentu.

Zálohování dokumentů v řešení OneCore

OneCore zálohuje celou databázi včetně dokumentů na vámi zvolené úložiště. Možností je i integrace na vámi používaný systém pro správu dokumentů, díky čemuž se dokumenty zálohují dle vašeho nastavení. Alternativně mají uživatelé možnost využít jakékoliv cloudové úložiště, v takovém případě je ale třeba si zálohování a zabezpečení přístupu k dokumentům zajistit vlastními silami.

Doporučené produkty

OneCore

Specializované řešení pro společnosti z oblasti finančních služeb. Je plně integrované se systémem Microsoft Dynamics 365 Business Central, což umožňuje čerpat veškeré výhody této platformy.

Podobné
články

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor