Menu Close

Kombinace Dynamics 365 Business Central a Seyfor OneCore Apps

Australská firma CB Finance vložila svou důvěru do kombinace Dynamics 365 Business Central a Seyfor OneCore Apps

95 %

potrebné agendy je pokryto
funkcemi OneCore Loans App

99 %

omezení chybovosti pri
zpracování pujcek

100 %

spokojenost s celým
rešením

„Díky tomuto řešení, které splňuje komplexní požadavky našich klientů a zároveň zpřehledňuje naše operace, jsme se stali lídry na trhu.“

„Jsme nadšeni ze spolupráce se společností Dynamic Aspect a používání osvědčeného, moderního a sofistikovaného finančního softwaru postaveného na kombinaci Microsoft Dynamics 365 Business Central a Seyfor OneCore Apps."

Capital Bridging Finance je australská úvěrová společnost poskytující rychlé překlenovací úvěry. Firma sídlí v Melbourne a Gold Coast a specializuje se na zákazníky ve složitých situacích vyžadujících individuální přístup a řešení přizpůsobená na míru. To kladlo vysoké nároky na každodenní řízení rutinních procesů, CB Finance proto začala hledat software schopný sjednotit správu úvěrových agend do jednoho řešení, zrychlit související procesy a snížit provozní náklady.

Důvěra v partnera Microsoftu a Seyfor

Zástupci CB Finance provedli důkladný průzkum trhu a posuzovali více úvěrových softwarů od různých dodavatelů na základě svých stanovených kritérií:

  • schopnost splnit náročné požadavky společnosti v oblastech správy úvěrů, CRM a reportingu,
  • průběžná podpora a možnost odborných konzultací,
  • soulad s náročnou finanční legislativou v Austrálii a na Novém Zélandu,
  • možnost migrace existujících kontaktů a klientských dat.

Firma vyzkoušela několik různých řešení, žádné ale její požadavky dostatečně nesplnilo. Volba nakonec padla na společnost Dynamic Aspect – certifikovaného partnera Microsoft, který zástupcům CB Finance na základě předchozích zkušeností nabídl kombinaci Dynamics 365 Business Central se softwarem pro správu půjček Seyfor OneCore Loans App.

Během implementace bylo podle zástupců CB Finance největší výzvou zkombinovat Dynamics 365 Business Central a OneCore Loans App s ostatními aplikacemi, které společnost používá. Tato náročnost byla dána především složitostí běžných procesů firmy, kdy jsou veškeré smluvní a finanční dokumenty generovány mimo systém, ale jejich kopie jsou přiřazovány k úvěrové kartě související smlouvy.

Díky profesionalitě Dynamic Aspect a kvalitách Dynamics 365 Business Central i OneCore Loans App se ale podařilo všechny výzvy překonat a vytvořit komplexní, spolehlivé a výkonné řešení. Zástupci CB Finance rovněž ocenili dodržení rozpočtu i nasmlouvaných termínů projektu.

Kombinace toho nejlepšího

Jak již bylo řečeno, systém tvoří dvě hlavní komponenty – Dynamics 365 Business Central a OneCore Loans App. Z nich zaměstnanci CB Finance využívají následující funkce a nástroje:

Funkce Popis funkce
Business Central
Banky Import bankovních operací ve formátu CSV.
Bilance zákazníka Platební deník / zákaznická kniha.
Zákazníci Detaily o zákaznících.
Kontakty Kontaktní údaje zákazníků, u jednoho záznamu lze evidovat více kontaktů.
Interakce CRM a databáze zákaznických interakcí s vazbou na úvěrové karty.
OneCore Loans App
Karta úvěru Veškeré informace o jednotlivých úvěrových kartách. Pro jednoho zákazníka lze založit více úvěrů.
Splátkový kalendář Splátkový kalendář nabízející denní přehled úvěrů.
Archiv Archivace smluv půjček, splátkových kalendářů a platební bilance klientů.
Reporty Generování výpisů z úvěrových účtů a reporting.
Smlouvy Generování úvěrových smluvních dokumentů (zahájení, prodloužení a uzavření úvěru) a přehled aktivních splátkových kalendářů.
Notifikace a upomínky Notifikace a připomenutí na základě podmínek a kalendáře.

Výše uvedené komponenty pak doplňuje funkcionalita Outgoing Emails pro správu odchozích e-mailových zpráv.

Největší přínosy řešení

V současnosti tvoří kombinace Dynamics 365 Business Central a OneCore Loans App nedílnou součást každodenních aktivit CB Finance. Firma je se systémem nanejvýš spokojena, jak potvrzují slova IT manažera Ahrona Johnsona: „Jsme nadšeni ze spolupráce se společností Dynamic Aspect a používání osvědčeného, moderního a sofistikovaného finančního softwaru postavené na kombinaci Microsoft Dynamics 365 Business Central a Seyfor OneCore Apps. Díky tomuto řešení, které splňuje komplexní požadavky našich klientů a zároveň zpřehledňuje naše operace, jsme se stali lídry na trhu.

Jako hlavní přínosy úvěrového systému pak zástupci CB Finance identifikují následující:

  1. Přizpůsobitelný splátkový kalendář: Úvěrový splátkový kalendář lze přizpůsobit uživateli díky možnosti změny základních parametrů v průběhu aktivní smlouvy. Systém shromažďuje údaje o všech úvěrech do jedné databáze umožňující filtrování, reporting či export.
  2. Pokrytí různých druhů úvěrů: Řešení pro správu půjček umožňuje vytvářet vlastní šablony úvěrů s předdefinovanými parametry, což výrazně urychluje úvěrové kalkulace. V CB Finance je nejvíce využívaná anuitní kalkulace, klasický úrokový model, předplacený úrok a denní úročení.
  3. Flexibilní nastavení úroků: Systém poskytuje funkce pro změnu úročení kdykoliv během životního cyklu úvěru s možností rekalkulace splátkového kalendáře dle potřeby. Rovněž je možné úvěry převádět mezi standardními a zvýhodněnými úrokovými sazbami. Ty lze měnit na začátku úvěru i kdykoliv poté.

Kromě výše uvedeného pak CB Finance vyzdvihuje i následující vlastnosti řešení:

  • možnost vyplatit či vyrovnat úvěr kdykoliv během jeho životního cyklu,
  • snadná a přesná kalkulace výše vyplacených částek kdykoliv během trvání úvěrové smlouvy,
  • auditní záznamy a kalkulace profitability úvěru.
Automatizace agendy
úvěrů

Automatizace agendy
úvěrů

Průběžná podpora a možnost odborných konzultací

Průběžná podpora a možnost odborných konzultací

Pokrytí prakticky všech potřeb v jednom řešení

Pokrytí prakticky všech potřeb v jednom řešení

Stáhněte si případovou studii

Díky Dynamics 365 Business Central a OneCore Loans App mají v CB Finance komplexní, spolehlivé a výkonné řešení.

Díky Dynamics 365 Business Central a OneCore Loans App mají v CB Finance komplexní, spolehlivé a výkonné řešení.

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor