Menu Close

V čem finančním firmám pomáhá Solitea OneCore Lease Management software?

 • 10. 6. 2022
 • 6 minut čtení

Velký počet oddělených aplikací, manuální zadávání dat, neefektivní práce s dokumenty či problémy s bezpečností. Všech těchto problémů vás zbaví software pro leasingové společnosti Solitea OneCore založený na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Překážka 1: Příliš velký počet aplikací

Finanční společnosti v rámci rutinního provozu řeší velké množství různých agend, od prvotní nabídky, správy smluv přes pohledávky až například po účtování, pojištění či ukončování smluv. Řada společností pro zajištění těchto agend pořizuje specializované aplikace či ERP systémy od různých dodavatelů.

Zaměstnanci musí v takovém případě používat více různých systémů, které se od sebe liší uživatelskými prvky a zpravidla navzájem nekomunikují. Ve výsledku se tak dotyčné firmy neobejdou bez velkého objemu ručního přenášení dat z jedné aplikace do druhé a také vysokých nákladů na údržbu těchto systémů.

Jak vám pomůže OneCore Lease Management software?

Software pro správu leasingových smluv Solitea OneCore všechny funkcionality potřebné pro finanční agendu slučuje do jedné moderní aplikace. Ta je navíc schopná komunikovat s aplikacemi Office 365 či Dynamics 365. Celý životní cyklus zákazníka tak můžete pokrýt z jediného řešení, které navíc můžete provozovat on-premise nebo prostřednictvím cloudové aplikace u společnosti Microsoft.

To vám přinese mimo jiné i následující přínosy:

 • automatizaci a digitalizaci vašich procesů,
 • zrychlení a zpřehlednění firemních procesů a workflow,
 • výrazně snazší správu řešení (komunikujete pouze s jedním dodavatelem),
 • podstatně nižší pořizovací náklady,
 • menší nároky na údržbu,
 • u cloudového řešení navíc odpadají starosti spojené s IT infrastrukturou.

Překážka 2: Velký objem repetitivních činností

V rámci zpracování leasingové agendy je nutné provádět řadu opakovaných a monotónních činností. Sem patří například rekalkulace portfolií, fakturace, účtování či generování a odesílání dokumentů klientům. Pokud se tyto úkony musí provádět ručně, znamená to výraznou časovou zátěž pro zaměstnance, ale také i vysoké riziko chyb způsobených lidským faktorem.

Jak vám pomůže OneCore?

OneCore je plně integrovaný se systémem Microsoft Dynamics 365 Business Central a velké množství výše zmíněných úkonů zvládne provádět zcela automaticky na pozadí. Aplikace za vás zvládne například účtování celého portfolia smluv, inkasa plateb od zákazníků, kontroly končících smluv či exporty/importy bankovních výpisů. Zejména správa rozsáhlých portfolií se tak stává nesrovnatelně jednodušší a rychlejší.

Kromě toho vám automatizace s pomocí OneCore přinese i následující výhody:

 • nižší zátěž zaměstnanců,
 • snížení chybovosti při manuálním zadávání dat,
 • možnost hromadného provádění úkolů,
 • praktičtí průvodci usnadňují používání aplikace.

Překážka 3: Neefektivní rozhodování a nepředvídatelné chování klientů

V současnosti se oběh peněz neustále zrychluje a chování zákazníků je stále méně předvídatelné. Pro finanční společnosti je tak kritická schopnost efektivního předvídání na základě účinné analýzy historických dat a minulého chování. Bez relevantních reportů a vhodných analytických nástrojů je ale něco takového nemyslitelné. Stejný nedostatek rovněž silně omezuje rozhodovací procesy podniků a staví je do nevýhody vůči konkurenci.

Co OneCore nabízí?

OneCore nabízí sledování všech výkonnostních metrik napříč firmou v reálném čase. Díky tomu máte vždy perfektní přehled o kondici podniku i průběhu smluv. Součástí řešení jsou i zabudované analytické nástroje, které na základě historických dat automaticky předpovídají platby a umožňují vám tak efektivní forecasting. Reportovací funkce pak poskytují kvalitní a přesná data pro krátkodobá i dlouhodobá rozhodnutí.

Jaké další výhody OneCore přináší finančním firmám?

 • Vysoká flexibilita: řešení lze provozovat jak on-premise, tak i prostřednictvím cloudového úložiště. OneCore je tak vhodný pro podniky s vlastní IT infrastrukturou i společnosti zvažující přechod do cloudu.
 • Vysoký výkon: OneCore je navržený pro maximální rychlost, kdy je aplikace schopná bez prodlevy zpracovávat velký objem transakcí a provádět složité výpočetní operace.
 • Maximální bezpečnost a spolehlivost: Díky využití Microsoft Azure splňuje OneCore Lease Management software ty nejvyšší standardy pro datovou bezpečnost, dostupnost a možnosti záchrany dat.

Přidejte se ke spokojeným klientům

Software pro správu leasingů Solitea OneCore již pomohl řadě prestižních institucí ušetřit stovky hodin času při zpracovávání rutinních procesů. Například společnost UniCredit Leasing dosáhla následujících úspor času při své práci:

 • o 60 % rychlejší zpracování úvěrů,
 • o 94 % rychlejší kalkulace,
 • o 4-10 hodin rychlejší účtování plateb.

Neméně užitečným je OneCore i ve Slovenskej sporiteľni, která zaznamenala následující zlepšení:

 • 30% zrychlení onboardingu klientů,
 • o 50 % rychlejší uzavírání smluv,
 • nahrazení 6 různých aplikací jediným řešením.

Vynikající služby systém OneCore Lease Management software odvádí i v dalších finančních institucích. Pokud mezi ně chcete patřit i vy, kontaktujte naše obchodníky skrze níže dostupný kontaktní formulář. Naši specialisté vám zodpoví všechny dotazy a ukážou, jak může Solitea OneCore vašemu podniku pomoci.

Doporučené produkty

OneCore

Specializované řešení pro společnosti z oblasti finančních služeb. Je plně integrované se systémem Microsoft Dynamics 365 Business Central, což umožňuje čerpat veškeré výhody této platformy.

Podobné
články

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor