Menu Close

5 příznaků toho, že vaše firma potřebuje nový finanční software

  • 12. 9. 2022
  • 6 minut čtení

V životním cyklu každého systému pro správu leasingových smluv nastane chvíle, kdy je na čase začít se porozhlížet po novějším a výkonnějším řešení. Tato potřeba na sebe často upozorňuje několika nepříjemnými neduhy vycházejícími z limitací stávajícího systému. Přinášíme přehled těchto příznaků a přínosů systému OneCore, které vám danou překážku pomohou překonat.

Příznak 1: Závislost na manuální práci a papíru

Jedním z neklamných znaků zastaralosti systému je jeho neschopnost práce s elektronickými dokumenty či nutnost jejich ručního doplňování. Pokud váš tým musí faktury, smlouvy a jiné dokumenty vystavovat a odesílat ručně, stojí je to velké množství času i práce. Tu následně nemůžou věnovat prioritnějším úkonům. Kvůli tomu dochází ke zdržení celého procesu poskytování úvěrů. Pokud nemůžete odeslat dokumenty elektronicky,čeká vás navíc práce s tisknutím a skenováním dokumentů. V neposlední řadě vzniká při ručním zadávání velký prostor pro chyby.

Jak vám s digitalizaci pomůže Seyfor OneCore?

Leasingový systém OneCore vám nabízí možnost veškeré dokumenty vystavovat, odesílat i potvrzovat v elektronické podobě. Systém vám díky specializovanému modulu umožní plně elektronicky provádět import, registraci, schvalováni i archivaci faktur a dobropisů. Z naskenovaných papírových dokumentů pak OneCore dokáže sám přečíst data, jenž se následně importují do databáze.

Veškeré workflow tak funguje na pozadí a automaticky. Pro úsporu času i práce pak OneCore umožňuje hromadnou elektronickou fakturaci a odesílání dokumentů zákazníkům přímo na e-mail. Případné upomínky se pak vystavují a odesílají automaticky na základě předem nastavených parametrů.

Příznak 2: Obtížné sledování stavu leasingových smluv

Poskytovatelé leasingů a úvěrů musí být schopni rychle obsloužit zákazníka, ověřit si obdržení plateb ve stanoveném termínu a vždy mít přehled o stavu relevantních smluv. Pokud ale váš stávající systém nedokáže přehledně zobrazit informace a váš tým musí stav smluv složitě a pracně zjišťovat, stávají se pro vás výše uvedené úkony velmi pracnými a časově náročnými. Na případné problémy pak můžete reagovat až ve chvíli, kdy se projeví jejich negativní dopady.

Čím vám OneCore pomůže při sledování stavu smluv?

V Seyfor OneCore má každá leasingová smlouva svůj reálný obraz v databázi systému, který je průběžně aktualizován o nová data. Ve výsledku tak máte již od začátku obchodního procesu vždy perfektní přehled o stavu nabídek, kalkulací i smluv.

Díky provázanosti s analytickými nástroji rovněž můžete u každé smlouvy sledovat její výkonnost, a to včetně vazby na účetnictví. V neposlední řadě OneCore disponuje možností automatických kontrol dobíhajících smluv, kdy vás systém sám upozorní na případné problémy či končící termíny. Nedorozuměním a překážkám tak můžete zabránit ještě předtím, než vůbec nastanou.

Příznak 3: Pomalé zpracovávání leasingových smluv

Zastaralé leasingové systémy často nepokrývají všechny agendy související s životním cyklem leasingových smluv, takže váš tým musí pracovat s více oddělenými řešeními a zapisovat do nich data ručně. Evidence správných dat, příprava smluv i ověřování jejich stavu je tak velmi pomalé, náročné na čas i úsilí, a s velkým prostorem pro chyby. Rovněž v takovém případě nelze mluvit o žádném jasném workflow a nevyhnutelně tak dochází k nedorozuměním či nejasnostem mezi jednotlivými fázemi obchodního procesu.

Jak systém OneCore urychlí práci se smlouvami?

V řešení OneCore najdete veškeré funkce a nástroje potřebné pro řízení životního cyklu leasingových smluv v jedné moderní aplikaci. Tu navíc můžete provozovat jak na vlastní infrastruktuře, tak i v cloudu, což OneCore zpřístupňuje i menším firmám bez vlastního IT zázemí. S OneCore pracujete pouze v jednom rozhraní, což výrazně zrychluje celý proces poskytování leasingů. Pro maximální usnadnění práce navíc systém nabízí nástroje pro zpracování dat a kalkulace, a řadu rutinních úkonů plně automatizuje. OneCore je propojený s aplikacemi Office 365 nebo Dynamics 365 pro možnost snadného exportu dat do tabulek v MS Excel.

Příznak 4: Nedostatek informací o kondici podniku

Bez relevantních a správných informací, a nástrojů pro jejich analýzu, je účinné vedení podniku prakticky nemožné. Pokud váš stávající systém potřebná data nedokáže shromažďovat či nenabízí dostatek nástrojů pro jejich analýzu, ocitáte se bez podkladů k činění správných obchodních i jiných rozhodnutí. Manuální vypracovávání reportů a jejich ruční analýza je pak extrémně časově náročná a spotřebovává čas i úsilí velkého množství lidí.

Takové zpracování dat navíc trvá příliš dlouho a v případě analýzy příčin problémů se doberete buď jen k povšechným závěrům, případně nedokážete odhalit konkrétní překážky. V neposlední řadě zde vzniká riziko duplicit, kdy napříč firmou kolují různé verze reportů a není zřejmé, která z nich je správná.

Čím řešení OneCore zefektivní vaše rozhodování?

OneCore vám zde nabízí personalizované dashboardy, které rychle a jednoduše zobrazí veškeré potřebné informace v závislosti na potřebách a nastavení. Již v rámci implementace dochází k propojení informačního systému a dat z reportingových nástrojů, což zajistí, že zobrazená data jsou aktuální a odpovídají realitě.

Pro jednotný pohled na data pak slouží nástroje Microsoft Power BI, které rovněž zajistí sdílení výstupů ve správných verzích. Ve výsledku tak zaměstnanci uvidí důležité údaje hned na úvodní obrazovce systému a mohou tak včas rozpoznat případné problémy. K reportům se dostanete snadno a rychle, a díky práci se stejnou databází všichni vaši lidé pracují s jednou verzí výstupů.

Příznak 5: Nepřehledné rozhraní systému

I ten nejlepší finanční systém na světě je ke škodě, pokud je jeho rozhraní zastaralé, nepřehledné nebo jinak uživatelsky nepřívětivé. Uživatelé se v takovém systému jen obtížně orientují a každodenní aktivity zabírají výrazně více času. Potřebné informace jsou rozprostřeny mezi různé nabídky, seznamy a okna, což ztěžuje jejich dohledávání. Výsledkem je systém, který uživatele frustruje, zbytečně jim přidělává práci a odčerpává čas a úsilí od důležitějších úkolů.

Co činí OneCore uživatelsky přívětivým?

Řešení OneCore a platforma Dynamics 365 Business Central disponují jednoduchým a přehledným uživatelským rozhraním. Je navržené na základě zkušeností s každodenními aktivitami v oblasti leasingu a nabízí i široké možnosti přizpůsobení uživatelům na míru. Ve OneCore nejen rychle naleznete vše potřebné, můžete také přizpůsobit vzhled prostředí svým preferencím a zvýšit svou efektivitu práce se systémem.

Doporučené produkty

OneCore

Specializované řešení pro společnosti z oblasti finančních služeb. Je plně integrované se systémem Microsoft Dynamics 365 Business Central, což umožňuje čerpat veškeré výhody této platformy.

Podobné
články

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor