Menu Zavřít

Reporting a analýza dat v leasingovém software OneCore

  • 20. 12. 2023
  • 3 minuty čtení

Reporting OneCore poskytuje spolehlivé a aktuální informace o vašem leasingovém portfoliu. Získejte přehled, kontrolu a rozhodovací podporu pro vaše leasingové operace.

Microsoft Dynamics 365 Business Central nabízí export či přímé propojení dat do Microsoft Excel a dalších formátů. Nad rámec této základní funkcionality nabízíme OneCore Reporting, který je postaven na platformě Microsoft Power BI.

Reporting v informačním systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a Seyfor OneCore je důležitou součástí pro správu a analýzu leasingových operací.  Podle toho, jaký je účel a cíl reportingu, mohou být používány různé typy reportů. Jsou důležitým nástrojem pro vizualizaci a analýzu portfolia, leasingových kontraktů, zákazníků, dodavatelů či aktivitě vlastních obchodníků.

 

Díky nim můžete sledovat a hodnotit výkonnost a rentabilitu leasingových operací.

Nejčastěji používané reporty v leasingovém software OneCore jsou následující:

  • Reporty o stavu leasingových smluv: Tyto reporty poskytují přehled o počtu, hodnotě, splatnosti, úrokové sazbě, zůstatku a dalších parametrech leasingových smluv. Umožňují sledovat výkonnost a rentabilitu leasingových operací, identifikovat problémy a rizika, plánovat budoucí akce a splňovat legislativní a regulační požadavky.
  • Reporty o využití financovaného majetku: Tyto reporty poskytují informace o tom, jak je leasingový majetek využíván, kdo ho používá, kde se nachází, jak je udržován, jaké má opotřebení a jaká je jeho tržní hodnota. Umožňují optimalizovat využití leasingového majetku,
  • Reporty o marketingu a prodeji: Tyto reporty poskytují informace o marketingových a prodejních aktivitách leasingové společnosti. Umožňují analyzovat trh, konkurenci, poptávku, nabídku, ceny, produkty, služby, kanály, segmenty, zákazníky, a další ukazatele. Umožňují také měřit efektivitu marketingových a prodejních kampaní, a zvyšovat konkurenceschopnost a inovativnost leasingové společnosti.

 


Ukážeme Vám, jak reálně Reporting v leasingovém softwaru usnadní vaši práci a rozhodování.

Kontaktujte nás – sales.api@seyfor.com

Doporučené produkty

OneCore

Specializované řešení pro společnosti z oblasti finančních služeb. Je plně integrované se systémem Microsoft Dynamics 365 Business Central, což umožňuje čerpat veškeré výhody této platformy.

Podobné
články

Systém OneCore.com Vám přináší Seyfor